Deactivated là gì, nghĩa của từ deactivate, nghĩa của từ deactivated trong tiếng việt

     
If the majority of the claims a reference makes are bad, cliông xã the Deactivate Reference button for easy cleanup.

Bạn đang xem: Deactivated là gì, nghĩa của từ deactivate, nghĩa của từ deactivated trong tiếng việt


Nếu phần lớn thông báo xác nhận quyền sở hữu nhưng tệp đối chiếu giới thiệu rất nhiều không hợp lệ thì hãy nhấp vào nút Hủy kích hoạt tệp đối chiếu để xóa các tệp so sánh kia một phương pháp tiện lợi.
Each participant "s entire genome was scanned khổng lồ find out which genes were either activated or deactivated in the cell linings of the airways .
Toàn bộ cỗ gien mọi cá nhân hầu hết được hết sức âm nhằm tìm thấy gien được kích hoạt hoặc bị mất hoạt tính trong số tế bào niêm mạc đường thở .
khi chúng ta kích hoạt kênh đang bỏ kích hoạt, khối hệ thống của Cửa Hàng chúng tôi đã ban đầu tích lũy lại dữ liệu trên kênh kia.
Deactivated books will no longer be listed in your Book Catalogue, but you"ll be able khổng lồ search for them if you want to change their settings in the future.
Các sách vẫn bỏ kích hoạt sẽ không còn được liệt kê vào Danh mục sách của công ty nữa dẫu vậy các bạn sẽ rất có thể kiếm tìm kiếm chúng giả dụ bạn muốn đổi khác các tùy chọn thiết đặt của sách sau đây.
Also, if the player deactivates the shield while bullets are caught in it, they will be shot bachồng in reverse trajectory, which will kill any enemies that are hit by the flying bullets.
Dường như, trường hợp fan đùa tắt lá chắn trong những lúc đạn bị kẹt trong số ấy, chúng sẽ ảnh hưởng phun trả vào tiến trình ngược, đang thịt ngẫu nhiên quân thù như thế nào bị trúng đạn cất cánh.
If you run a report on a deactivated key or value, you"ll see reporting data during the period when the key or value was active sầu.
Nếu bạn chạy một báo cáo bên trên khóa hoặc giá trị sẽ tắt, bạn sẽ thấy dữ liệu báo cáo trong vòng thời hạn Lúc khóa hoặc quý hiếm đã chuyển động.
For example, if you deactivate a danh mục directed at summertime buyers during the fall, you will still need lớn remove that list from every ad group and chiến dịch it’s associated with.

Xem thêm:


Ví dụ: trường hợp bỏ kích hoạt một danh sách nhắm vào người mua sắm mùa hè vào ngày thu, các bạn vẫn yêu cầu xóa danh sách đó ngoài hầu hết đội quảng cáo với chiến dịch nhưng danh sách được liên kết cùng với.
The first nitration can occur with nitric acid in sulfuric acid, but this deactivates the ring towards further electrophilic substitution.
Quá trình nitrat hóa đầu tiên rất có thể xẩy ra với axit nitric trong axit sunfuric, nhưng điều này làm cho mất tác dụng của vòng theo hướng sửa chữa thay thế điện di.
The crash deactivates Nomad"s Nanosuit and destroys his parachute, but he is saved because he lands on water và his suit absorbs the impact of the landing.
Vụ tai nạn thương tâm sẽ làm cho loại bỏ hóa Nanosuit của Nomad và tiêu diệt dù, nhưng lại anh ta vẫn sinh sống vị hạ cánh xuđường nước cùng bộ đồ áo đã chịu đựng tác động của việc hạ cánh.
Từ năm 1957 cho tới khi ngưng chuyển động, nó giao hàng nlỗi một tàu trường bay đào tạo và huấn luyện của Hải quân Mỹ xa khơi Florida.
If the CTR requirement isn"t met for two consecutive sầu months, your tài khoản will be temporarily deactivated.
Nếu ko đáp ứng yêu cầu về CTR vào 2 mon liên tiếp, thì thông tin tài khoản của bạn sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa hóa.
When you deactivate an activity, Ad Manager stops counting conversions for it, even if the tag remains on the advertiser"s trang web.
Lúc bạn hủy kích hoạt một chuyển động, DFPhường dừng đếm lượt chuyển đổi đến chuyển động kia, trong cả Khi thẻ vẫn còn đó bên trên website ở trong nhà quảng bá.
This recognition might occur in the dorsolateral prefrontal cortex, which is one of the few areas deactivated during REM sleep & where working memory occurs.
Sự nhận thấy này rất có thể xẩy ra vào vỏ não trước trán lưng-bên (dorsolateral prefrontal cortex), kia là 1 trong những trong các ít Quanh Vùng bị loại bỏ hóa nhìn trong suốt niềm mơ ước REM với là địa điểm trí tuệ làm việc diễn ra.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: