Dấu chấm than tiếng anh là gì, dấu chấm than in english

     

Dấu câu trong Tiếng Anh được dùng giống như dấu trong Tiếng Việt nên nhiều bạn không quan tâm đến việc biết tên Tiếng Anh của các dấu câu này. Tuy nhiên nhiều bạn trong giao tiếp hoặc trong công việc chúng ta lại dùng đến nó.

Vì vậy hôm nay cdspninhthuan.edu.vn English School xin chia sẻ với các bạn bảng tổng hợp 40 dấu câu thông dụng trong Tiếng Anh, mong sẽ giúp ích cho bạn đọc.

*

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!

. dấu chấm dot
, dấu phẩy comma
. dấu chấm cuối câu period
… dấu 3 châm Ellipsis
: dấu hai chấm colon
; dấu chấm phẩy semicolon
! dấu chấm cảm exclamation mark
? dấu hỏi question mark
– dấu gạch ngang hyphen
‘ dấu phẩy phía trên bên phải apostrophe
– dấu gạch ngang dài dash
‘ ‘ dấu trích dẫn đơn single quotation mark
” ” dấu trích dẫn kép double quotation marks
( ) dấu ngoặc parenthesis (hoặc ‘brackets’)
< > dấu ngoặc vuông square brackets
& dấu và ampersand
→ dấu mũi tên arrow
+ dấu cộng plus
– dấu trừ minus
± dấu cộng hoặc trừ plus or minus
× dấu nhân is multiplied by
÷ dấu chiais divided by
= dấu bằngis equal to
≠ dấu khácis not equal to
≡ dấu trùngis equivalent to
lớn hơnis more than
≤ dấu nhỏ hơn hoặc bằngis less than or equal to
≥ dấu lớn hơn hoặc bằngis more than or equal to
% phần trăm percent
∞ vô cực infinity
° độ degree
°C độ C degree(s) Celsius
′ biểu tượng phút minute
” biểu tượng giây second
# biểu tượng số number

a còng
 at
\ dấu xuyệt phải back slash
/ dấu xuyệt trái slash hoặc forward slash
* dấu sao asterisk

Posted in Từ vựng tiếng AnhTagged cách đọc dấu trong tiếng anh, cách sử dụng các dấu câu trong tiếng anh, dấu bằng trong tiếng anh là gì, dấu câu thông dựng trong tiếng anh, dấu câu trong tiếng anh, dấu chấm than tiếng anh là gì, dấu ngã trong tiếng anh, phép toán trong tiếng anh, từ vựng về dấu câu

Chuyên mục: Tài liệu