Nghĩa của từ : danh bạ tiếng anh là gì, vietgle tra từ

     

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Nghĩa của từ : danh bạ tiếng anh là gì, vietgle tra từ

Two participants did not even have sầu the usual menu of registered homes & had to rely on the telephone directory.
Three practices that did not respond lớn the initial letter were not listed in the telephone directory.
The high school graduates were located by matching names from the high school yearbook to addresses in the telephone directory.
Using a reverse telephone directory, an enumeration was made by phone of all households with listed telephone numbers.
A postal questionnaire was sent lớn 1trăng tròn homes, chosen at random from the local telephone directory, in each of the 8 towns.
Controls were obtained for each case by telephoning sequentially the phone numbers on a randomly selected page of the telephone directory for the district in which their case resided.
The research team does not clayên ổn to produce a full-scale systematic review, and readers are relieved of the need to thumb through a telephone directory of appraisals of primary studies.
There will be government by codes—probably there will be more codes than there are in the telephone directory.
I am not quite sure where reverse searches of the telephone directory fall, whether under traffic data or communications data.
Các cách nhìn của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của những biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press xuất xắc của những bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Creosote Là Gì - Creosote Thảo Mộc

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: