cuồng thượng gia cuồng

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

8.5/10

3.5K

Bạn đang xem: cuồng thượng gia cuồng

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 217
Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

8.5/10

3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 198
Tóc Mây Thêm Hương

Tóc Mây Thêm Hương

7.4/10

8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 124
Kiều tàng

Kiều tàng

7.6/10

19.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Cổ Đại

Chương 50
Dưỡng đế

Dưỡng đế

8.5/10

112K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị

Chương 120
Họa quốc yêu thương cơ

Họa quốc yêu thương cơ

7.6/10

86.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 167
Chất nữ

Chất nữ

8.5/10

417.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 179
Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

8.5/10

351K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 217
Làm Nô

Làm Nô

7.6/10

27.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 67
Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

8.4/10

57K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 192
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

7.5/10

28.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 155
Phượng Hoàng Nam

Phượng Hoàng Nam

7.5/10

14.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 56
Tự Lang (Nuôi Sói)

Tự Lang (Nuôi Sói)

7.5/10

31.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 63
Quỷ Tình Trái

Quỷ Tình Trái

7.5/10

11K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 67
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

7.5/10

116K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

7.5/10

21.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Khốn Tại Võng Trung Ương

Khốn Tại Võng Trung Ương

7.5/10

8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Câu Dẫn Không Thương Lượng

Câu Dẫn Không Thương Lượng

7.5/10

12.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 46
Kinh Thuế

Kinh Thuế

7.5/10

14.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 52
Ngục Quỷ

Ngục Quỷ

7.5/10

13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 85
Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

C217

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

8.5/10

3.5K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

C198

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Cổ Đại

Tóc Mây Thêm Hương

C124

Tóc Mây Thêm Hương

7.4/10

8.6K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Kiều tàng

C50

Kiều tàng

7.6/10

19.5K

Thể loại: Cổ Đại

Dưỡng đế

C120

Dưỡng đế

8.5/10

112K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Họa quốc yêu thương cơ

C167

Họa quốc yêu thương cơ

7.6/10

86.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Chất nữ

C179

Chất nữ

8.5/10

417.9K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

C217

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

8.5/10

351K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Làm Nô

C67

Làm Nô

7.6/10

27.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tàng Ngọc Nạp Châu

C192

Tàng Ngọc Nạp Châu

8.4/10

57K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Bình Thiên Hạ

C155

Bình Thiên Hạ

7.5/10

28.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phượng Hoàng Nam

C56

Phượng Hoàng Nam

7.5/10

14.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Tự Lang (Nuôi Sói)

C63

Tự Lang (Nuôi Sói)

7.5/10

31.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Quỷ Tình Trái

C67

Quỷ Tình Trái

7.5/10

11K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Dục Vọng Chiếm Hữu

C70

Dục Vọng Chiếm Hữu

7.5/10

116K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

C50

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

7.5/10

21.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Khốn Tại Võng Trung Ương

C40

Khốn Tại Võng Trung Ương

7.5/10

8.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Dẫn Không Thương Lượng

C46

Câu Dẫn Không Thương Lượng

7.5/10

12.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kinh Thuế

C52

Kinh Thuế

7.5/10

14.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngục Quỷ

C85

Ngục Quỷ

7.5/10

Xem thêm: bất chấp tất cả

13.5K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị