Pengertian dan contoh controlling idea là gì, controlling ideas có nghĩa là gì

     
Giới thiệu Tin tức Nghiên cứu - Trao đổi Đào tạo Tuyển sinh Sinh viên

Để viết được đoạn văn bằng tiếng Anh, học sinh cần có kỹ năng xây dựng cấu trúc và cách triển khai. Và tất nhiên cần phải kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp để có một đoạn văn hoàn chỉnh.

Bạn đang xem: Pengertian dan contoh controlling idea là gì, controlling ideas có nghĩa là gì


*

Dưới đây là chia sẻ của cô Nguyễn Thị Hồng Minh – giáo viên Trường THPT Tuy Phước số 1 (Bình Định) về một số nội dung nêu trên.

Cấu trúc & cách triển khai một đoạn văn viết bằng tiếng Anh (thường là 100 đến 150 từ):

A PARAGRAPH

* Topic sentence (Main idea): Câu chủ đề gồm hai phần: chủ đề (topic) và ý chính (controlling idea).

- Supporting sentences 1 (câu văn chứng minh, diễn giải ý chính trong câu chủ đề )

Reasons, examples, facts, statistics…

- Supporting sentences 2

Reasons, examples, facts, statistics…

* Concluding sentence (Restatement of the topic sentence / summary of the main points)

Như vậy, nếu đề bài yêu cầu viết một đoạn văn, học sinh cần thực hiện các bước sau:

1/ Viết câu chủ đề. (Lưu ý: cần triệt để lợi dụng đề bài để viết thành câu chủ đề)

2/ Kiểm tra lại câu chủ đề để biết chắc trong câu chủ đề của bạn có topic và controlling idea. Gạch chân câu chủ đề để nhắc bạn về trọng tâm của đoạn văn.

3/ Viết ra các ý giải thích và làm rõ câu chủ đề.

4/ Với mỗi ý lớn, hãy viết ra các ví dụ. số liệu… mà bạn sẽ dùng để minh họa.

Xem thêm: Cá Lăng Nấu Món Gì Ngon? Cách Chế Biến Cá Lăng Cá Lăng Nấu Gì Ngon

5/ Nghĩ cách để kết thúc đoạn văn và viết nó ra.

6/ Để bài viết có tính logic cao, em nên kết hợp sử dụng những cụm từ nối (linking words) trong phần thân bài ở đầu mỗi đoạn văn và đan xen trong đoạn văn ví dụ như:

- Firstly, Secondly, Next, Finally = đầu tiên, thứ hai, tiếp đến, cuối cùng

- As can clearly be seen from this example, … = ví dụ này cho thấy

- It is clear that… = ….. là rất rõ ràng

- Thus, therefore = do đó, bởi vậy

- However, nevertheless = tuy nhiên

- On one hand, on the other hand = ở mặt này, ở mặt khá

- After analyzing both points of view, … = sau khi phân tích cà hai khía cánh

- To provide a summary, to summarise, in conclusion … = để kết luận

7/ Kiểm tra lại các lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp có thể có trong từng câu viết của bạn.

Lưu ý: Cũng như phần viết thư , bạn chỉ nên dùng những loại câu đơn giản như câu đơn, câu kép, câu phức. Nói chung, từ ngữ, cách diễn đạt càng rõ ràng, càng đơn giản càng tốt.

Ví dụ: Yêu cầu viết một đoạn văn ngắn về vàng (Gold). Bạn có thể vạch dàn ý trước khi viết:

OUTLINE

Gold, a precious metal, is prized for two improtant characteristics

1. its beauty

- suitable for jewelry, coins and ornamental purposes

- never needs to be polished and remains beautiful forever

2. its usefulness to science and industry

- used in hundreds of industrial applications

- used in astronauts’ suits

In conclusion, gold is treasured not only for its beauty but also for its utility

Đoạn văn hoàn chỉnh:

Gold, a precious metal, is prized for two improtant characteristics. First of all, gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion . Therefore, it is suitable for jewelry, coins and ornamental purposes. Gold never needs to be polished and remains beautiful forever. For example, a Macedonian coin remain as untarnished today as the day it was minted twenty three centuries ago. Another important characteristic of gold is its uesfulness to industry and science. For many years, it has been used in hundreds of industrial applications. The most recent use of gold is in astronauts’ suits. Astronauts wear gold-plated heat shields for protection outside spaceships. In conclusion, gold is treausred not only for its beauty but also for its utility.


Chuyên mục: Tài liệu