Commercialization là gì, nghĩa của từ commercialization trong tiếng việt

     

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học các tự bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Commercialization là gì, nghĩa của từ commercialization trong tiếng việt

disapproving the process of developing or organizing something in order to make as much money as possible:
*

lớn prsự kiện further disagreement in arguments or war by giving to the opposing side an advantage that they have sầu demanded

Về việc này
*

*

*Xem thêm: "" Sought Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Sought Trong Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu