Apache cloudstack là gì, giới thiệu về cloudstack

     

Cấu Trúc Cloudstack:

Host là đơn vị cơ sở, mỗi host là một hypervisor hay bare metal

*

Các host có cấu hình giống nhau được gom thành group gọi là cluster. Các host trong cluster chia sẻ primary storage.

Bạn đang xem: Apache cloudstack là gì, giới thiệu về cloudstack

*

Một hay nhiều cluster nhóm thành một Pod, mỗi Pod tương đương với một Rack sử dụng switch layer 2.Các Pod được nhóm thành Zone và cùng chia sẻ secondary storage

*

Một datacenter có thể gồm một hay nhiều Zones.Service Offering cung cấp các lựa chọn : tốc độ xử lý CPU, số lượng CPU, dung lượng Ram, hỗ trợ HA…
*

Disk Offering cung cấp các chọn lựa về kích thước ổ cứng.Network Offering mô tả các tính năng được xác lập cho người dùng cuối từ virtual router cũng như môi trường public. Có 2 cơ chế được sử dụng:Basic network: không yêu cầu sử dụng VLANs , các guest trong một pod chia sẻ cùng broadcast domain.

*
*

Advance Network:mỗi account sẽ chạy trên các mạng riêng gọi là virtual network vì thế nên chúng hoàn toàn cô lập với nhau. Advanced network sử dụng Source NAT nhằm giảm số lượng IP public, khi đó mỗi account gồm một hay nhiều VMs sử dụng chung1 IP public.

Xem thêm: Vật Liệu Ceramic Là Gì ? Đặc Điểm Nổi Bật Của Chất Liệu Ceramic

*

Templates là các file ảnh của hệ điều hành, giúp khách hàng có thể khởi tạo server nhanh chóng, ngoài ra khách hàng còn có thể lựa chọn cài đặt từ file iso sẵn có hoặc khách hàng tự upload lên.Templates là các file ảnh của hệ điều hành, giúp khách hàng có thể khởi tạo server nhanh chóng, ngoài ra khách hàng còn có thể lựa chọn cài đặt từ file iso sẵn có hoặc khách hàng tự upload lên.

*

Hệ thống quản lý account phân cấp trong đó mỗi domain là một đơn vị độc lập tương ứng với một khách hàng, một reseller.

*


Chuyên mục: