chú đại bi lời

Chú Đại Bi là một trong những bài xích kinh uy thế vô Phật Giáo, đem hạnh nguyện cứu vãn đau đớn cứu vãn nàn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là một trong những bài xích kinh vẫn xác nhận được sự nhiệm mầu ko thể nghĩ về bàn.

Người trì tụng Chú Đại Bi thông thường xuyên tiếp tục chiếm được vô số công đức và bay ngoài oan nghiệt, đau đớn nhức. Không chỉ hùn hủy diệt mãnh thú và bảo lãnh hành fake tu luyện, Chú Đại Bi còn khiến cho giải trừ tật dịch và phát triển Đại Bi tâm. Mỗi câu vô bài xích kinh đại diện mang đến hình hình họa của Phật, Bồ Tát, Tôn Giả và những thể hiện tại linh ứng vô cuộc sống đời thường mỗi ngày. Chú Đại Bi được xem là một phiên bản kinh cứu vãn đau đớn, chi nghiệp, đổi thay ước nguyện trở thành một cách thực tế. phẳng phiu việc trì tụng Chú Đại Bi, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể trừ từng độc ác, chướng ngại vật và đạt được từng căn lành lặn, mặt khác hùn đạt được sự giàu sang, sức mạnh và trở thành tựu từng hạnh nguyện.

Bạn đang xem: chú đại bi lời

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là một trong những thần chú được trích kể từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quán Thế Âm. Với 84 câu và 415 chữ, Chú Đại Bi đem vô bản thân sức khỏe và uy thế của Bồ Tát Quán Thế Âm, đưa đến quyền lợi và thiêng liêng vô nằm trong quan trọng đặc biệt.

Chú Đại Bi được phân thành nhị phần: phần hiển (kinh) và phần mật (câu chú). Phần hiển là việc phân tích và lý giải ý nghĩa sâu sắc và chân lý vô Kinh, nhằm hành fake hoàn toàn có thể hiểu và vận dụng vô tu luyện. Phần mật là phần câu chú, chỉ mất chư Phật mới mẻ hiểu rõ sâu xa được toàn cỗ ý nghĩa sâu sắc và công suất của bọn chúng.

Với những tên thường gọi không giống nhau như Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi được nghe biết và trì tụng rộng thoải mái bởi vì Phật tử vì như thế những công suất, diệu dụng ko thể nghĩ về bàn.

Lời Chú Đại Bi phiên âm giờ đồng hồ Việt

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô lo ngại Đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu, đá đi ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô Yết đế, thước chén đi ra domain authority, người yêu đề tát đỏa bà domain authority. Ma ha tát đỏa bà domain authority, quái ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án tát bàn đi ra trị duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, hắn mông a rị domain authority bà lô Yết đế, thất Phật đi ra lăng đà bà. Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì hê rị, quái ha bàn nhiều rơi mế, tát bà a buông tha đậu du bởi vì, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu quái bà đà, quái trị quánh đậu, đát điệt buông tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca đi ra đế, di hê rị, quái ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, quái đi ra quái đi ra, quái hê quái hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, chừng lô chừng lô trị xà domain authority đế, quái ha trị xà domain authority đế, đà là đà la, địa rị ni, thất Phật đi ra domain authority, dá đi ra dá đi ra. Ma mạ trị quái đi ra, mục đế lệ, hắn hê hắn hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a đi ra sâm Phật đi ra xá lợi, trị rơi trị sâm, Phật đi ra xá domain authority, hô lô hô lô quái đi ra, hô lô hô lô hê rị, tớ đi ra tớ đi ra, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, người yêu đề dạ, người yêu đề dạ, người yêu đà dạ, người yêu đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu đi ra cẩn trì, địa rị Fe ni mãng cầu, phụ thân dạ quái mãng cầu tớ bà ha, vớ đà dạ tớ bà ha. Ma ha vớ đà dạ tớ bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn đi ra dạ tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì tớ bà ha. Ma đi ra mãng cầu đi ra tớ bà ha. Tất đi ra tăng a mục khư domain authority, tớ bà ha. Ta bà quái ha, a vớ đà dạ tớ bà ha. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ tớ bà ha. Ba đà quái kiết vớ đà dạ tớ bà ha. Na đi ra cẩn trì bàn dà đi ra dạ tớ bà ha. Ma bà rị thắng yết đi ra dạ, tớ bà ha. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority bà lô Yết đế thước bàn đi ra dạ, tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tớ bà ha.

Xem thêm: tuyet the duong mon

Quan-The-Am-Bo-Tat

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Audio Chú Đại Bi bởi Thầy Thích Trí Thoát trì tụng

(Nhấn vô nút tam giác phía bên dưới nhằm nghe Thầy trì tụng và tụng theo đòi.)

Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt bên trên từng dòng

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Nam tế bào Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô lo ngại Đại bi tâm đà la ni.

 1. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
 2. Nam tế bào a rị da
 3. Bà lô yết đế thước chén đi ra da
 4. Bồ Đề tát đỏa bà da
 5. Ma ha tát đỏa bà da
 6. Ma ha mũ chào mào ni ca da
 7. Án
 8. Tát bàn đi ra trị duệ
 9. Số đát mãng cầu đát tỏa
 10. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa hắn mông a rị da
 11. Bà lô yết đế thất Phật đi ra lăng đà bà
 12. Nam tế bào mãng cầu đi ra cẩn trì
 13. Hê rị, quái ha bàn nhiều rơi mế
 14. Tát bà a buông tha đậu du bằng
 15. A thệ dựng
 16. Tát bà tát nhiều (Na quái bà tát đa)
 17. Na quái bà dà
 18. Ma trị đạt đậu đát điệt tha
 19. Án. A bà lô hê
 20. Lô ca đế
 21. Ca đi ra đế
 22. Di hê rị
 23. Ma ha người yêu đề tát đỏa
 24. Tát bà tát bà
 25. Ma đi ra quái ra
 26. Ma hê quái hê rị đà dựng
 27. Cu lô cu lô yết mông
 28. Độ lô chừng lô trị xà domain authority đế
 29. Ma ha trị xà domain authority đế
 30. Đà đi ra đà ra
 31. Địa rị ni
 32. Thất Phật đi ra da
 33. Giá đi ra giá chỉ ra
 34. Mạ mạ trị quái ra
 35. Mục đế lệ
 36. Y hê di hê
 37. Thất mãng cầu thất na
 38. A Ra sâm Phật đi ra xá lợi
 39. Phạt rơi trị sâm
 40. Phật đi ra xá da
 41. Hô lô hô lô quái ra
 42. Hô lô hô lô hê rị
 43. Ta đi ra tớ ra
 44. Tất rị vớ rị
 45. Tô rô tô rô
 46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
 47. Bồ đà dạ người yêu đà dạ
 48. Di đế rị dạ
 49. Na đi ra cẩn trì
 50. Địa rị sắc ni na
 51. Ba dạ quái na
 52. Ta bà ha
 53. Tất đà dạ
 54. Ta bà ha
 55. Ma ha vớ đà dạ
 56. Ta bà ha
 57. Tất đà du nghệ
 58. Thất bàn đi ra dạ
 59. Ta bà ha
 60. Na đi ra cẩn trì
 61. Ta bà ha
 62. Ma đi ra mãng cầu ra
 63. Ta bà ha
 64. Tất đi ra tăng a mục khê da
 65. Ta bà ha
 66. Ta bà quái ha a vớ đà dạ
 67. Ta bà ha
 68. Giả kiết đi ra a vớ đà dạ
 69. Ta bà ha
 70. Ba đà quái kiết vớ đà dạ
 71. Ta bà ha
 72. Na đi ra cẩn trì bàn đà đi ra dạ
 73. Ta bà ha
 74. Ma bà rị thắng yết đi ra dạ
 75. Ta bà ha
 76. Nam tế bào hắc đi ra đát mãng cầu nhiều đi ra dạ da
 77. Nam tế bào a rị da
 78. Bà lô kiết đế
 79. Thước bàn đi ra dạ
 80. Ta bà ha
 81. Án. Tất năng lượng điện đô
 82. Mạn đà ra
 83. Bạt đà gia
 84. Ta bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tớ bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô mạn nhiều đi ra bạt đà dạ tớ bà ha.

Xem thêm: trên dưới sư môn đều không đúng

Hình Hình ảnh Chú Đại Bi

Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn

 • नीलकण्ठ धारनी
  Nīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni).
 • नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय
  namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-mô, Rát-na, tra-da-da. Na-mô, A-ri-da, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da).
 • बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय
  bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya (Bô-đi-sát-toa-da, Ma-ha-sát-toa-da, Ma-ha Ka-ru-ni-ka-da).
 • ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्
  oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam (Om, Sa-rơ-va, Ra-ba-dê, Su-đa-na-đa-si-da, Na-mô, Kờ-rít-toa, I-môm).
 • आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।
  āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi. (A-ri-da-va-lô-ki-tét-soa-ra, Ram-đơ-va. Na-mô, Na-ra-kin-đi).
 • ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।
  hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ. (I-hê-ri, Ma-ha, Va-đa-sơ-mê, Sa-rơ-va, A-tha-đu, Su-bam, A-dê-đam).
 • सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।
  sarva sattva nama, vastya namo vāka, mārga dātuh. (Sa-rơ-va, sát-toa, Na-mô, Va-sát-toa, Na-mô, va-ga, Ma-va-đu-đu).
 • तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्
  tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih (Ta-đi-da-tha: Om, A-va-lô-ki, Lô-ka-tê, Ka-ra-tê, I-hê-ri).
 • महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्
  mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam, (Ma-ha-bô-đi-sát-toa, Sa-rơ-va, Sa-rơ-va, Ma-la, Ma-la, Ma-hi-ma-hi- đa-dam).
 • कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते
  kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate, (Ku-ru, Ku-ru, Ka-rơ-mâm, Đu-ru, Đu-ru, Va-cha-da-tê, Ma-ha-va-cha-da-tê).
 • धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले
  dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vamāra muktele, (Đa-ra, Đa-ra, Đi-ri-ni, Sóa-va-rà-da, Cha-la, Cha-la, Ma-ma, va-ma-ra, Mục-kơ-tê-lê).
 • एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |
  ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya. (Ê-hi, Ê-hi, Sín-na, Sín-na, A-ra-si-âm, Pra-cha-li, Va-sá, Va-sấm, Pra-sá-da).
 • हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्
  huru huru mara hulu hulu hrih (Hu-ru, Hu-ru, Mà-ra, Hu-lu, Hu-lu, Hờ-ri).
 • सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय
  sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya (Sa-ra, Sa-ra, Sì-ri, Sì-ri, Su-ru, Su-ru, Bồ-đi-da, Bồ-đi-da).
 • बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि
  bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi (Bô-đà-da, Bô-đà-da, Mai-tri-da, Na-ra-kin-đi).
 • धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा
  dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā (Đa-ri-si-ni-na, ba-da-ma-na, Soa-ha, Si-đi-da-ha, Soa-ha).
 • महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा
  mahāsiddhāya svāhā siddhayogeśvarāya svāhā (Ma-ha-si-đi-da-ha, Soa-ha, Sích-đà-dô-giê, Sóa-rà-da, Soa-ha).
 • नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा
  narakindi svāhā māraṇara svāhā (Na-ra-kin-đi, Soa-ha, Mà-ra-na-ra, Soa-ha).
 • शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा
  śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā (Sí-ra-sâm, À-mục-khà-da, Soa-ha, Sa-rơ-va, Ma-ha-a-sích-đà-da, Soa-ha).
 • चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा
  cakra asiddhāya svāhā padma kastāya svāhā (Chắc-kờ-ra, A-sích-đà-da, Soa-ha, Pát-ma-kát-sơ-tà-da, Soa-ha).
 • नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा
  nārakindi vagaraya svāhā mavari śankharāya svāhā (Na-ra-kin-đi, Va-ga-rà-da, Soa-ha, Ma-va-ri, Sấn-kơ-rà-da, Soa-ha.).
 • नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा
  namah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā (Na-ma, Rát-na, Tra-dà-da, Na-mô, À-ri-dà-va-lô-ki-tét-soa-ra-da, Soa-ha).
 • ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा
  oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā (Om, Si-đi-dăn-tu, Man-tờ-ra, Pát-đà-da, Soa-ha.).

Xem tiếp:

 • Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Vì sao nên niệm thương hiệu Ngài?
 • Bộ Phim Cuộc Đời Đức Phật

4.9/5 - (18290 bình chọn)

Hãy share nội dung này nhằm đem giáo pháp đức Phật cho tới với người xem.