chiều em đau cả trái tim

 • Reads 676,620
 • Votes 44,675
 • Parts 63

Complete, First published Aug 25, 2020

Bạn đang xem: chiều em đau cả trái tim

Table of contents

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 1: Vạn dặm xa xăm xôi trở lại

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 2: Thời Hạ 18 tuổi

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 3: Thẩm Nhất Thành 18 tuổi

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 5: Thận của cậu còn được không?

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 6: Câu thơ trở nên danh

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 7: Thẩm Nhất Thành quỷ kế tiếp nhiều đoan

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 9: Ham mong muốn sinh sống sót của kẻ học tập dốt

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 10: Chỉ số IQ sở hữu vấn đề?

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 11: Một là nằm trong sinh sống, nhị là nằm trong bị tiêu diệt, em lựa chọn đi!

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 12: Sự khiếu nại chấn động toàn trường

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 13: Ít xúc tiếp với loại học viên như Thẩm Nhất Thành thôi

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 14: Socola hình trái ngược tim và kẹo que

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 15: Em cũng muốn ở tôi không?

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 16: Cậu cầu tôi chuồn, tôi mang đến cậu

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 17: Cảm giác sở hữu đứa ở mặt mày thiệt tốt

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 18: Vì tớ cũng quí Thẩm Nhất Thành

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 19: Tớ, quí, cậu, cơ hội, xa xăm, tớ, một, chút!

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 22: Chiến giành giật lạnh

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 23: Thẩm Nhất Thành tách tôm

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 24: Chắc là cùng mọi người trong nhà rồi

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 26: Cậu ko ăn tôi đút cậu ăn!

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 27: Tôi sùng bái cậu rất mất thời gian rồi

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 28: Không biết gọi là vì thế chả sở hữu gì viral ở phía trên hết

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 29: Ký thương hiệu chạy lấy người

  Xem thêm: truyện đoản ngược

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 30: Để coi tôi sở hữu khiếu nại đàn ông bà cho tới nấc ngồi tù được không?

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 31: Cậu cũng muốn coi demo không?

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 32: Đứng thứ hai toàn tỉnh

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 34: Ngủ ngon nhé, Thời Hạ!

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 35: Bị tôi chiều hư hỏng rồi

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 37: Đếm cho tới 5, nhận tiếng anh!

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 39: Thẩm Nhất Thành 30 tuổi

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 40: Là mơ nên không?

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 43: May mắn lớn số 1 đời anh

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 44: Thứ 500 toàn khối

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 47: Em sẽ không còn kể từ chối

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 51: Si tình biến hóa thái

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 52: Anh cũng muốn mướn chống không?

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 54: Ánh sáng sủa phái mạnh chính

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 56: Cách Thẩm Nhất Thành tìm hiểu lại ký ức

  Sun, Oct 3, 2021

 • Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 58: Phẩm hóa học của con trai chân chính

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 59: Xứng song một vừa hai phải lứa

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 60: Thẩm Nhất Thành gặp gỡ chuyện

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 61: Thẩm Nhất Thành thơm mê

  Sun, Oct 3, 2021

  Xem thêm: phu nhân tại thượng

 • Chương 62: Sao còn rất có thể tách xa

  Sun, Oct 3, 2021

Tên gốc: 宠你宠到心肝疼
  
  Tác giả: Túy Hậu Ngư Ca
  
  Độ dài: 62 chương
  
  Thể loại: Thanh xuân vườn ngôi trường, tuy nhiên trọng sinh, ngọt sủng.
  
  Main cp: Thời Hạ x Thẩm Nhất Thành
  
  Bìa: chillill

#841vs1