Là Gì? Nghĩa Của Từ Celebrated Là Gì, Ý Nghĩa Và Cách Dùng Chi Tiết

 - 
to take part in special enjoyable activities in order khổng lồ show that a particular occasion is important:


Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ celebrated là gì, Ý nghĩa và cách dùng chi tiết

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


*

khổng lồ prsự kiện further disagreement in arguments or war by giving lớn the opposing side an advantage that they have sầu demanded

Về Việc này
*

*

*Xem thêm: Nhu Cầu - Phân Biệt Mong Muốn Và Cầu Thị Trường

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tuổi Quý Hợi Mệnh Gì - 1983 Mệnh Gì Và Phong Thủy Hợp Mệnh Tuổi 1983

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message