cách tính điểm học bạ tôn đức thắng

1. Đối tượng, ĐK và tiêu chuẩn xét tuyển

Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2018 (đang học tập lớp 12 năm 2018 bên trên những ngôi trường trung học phổ thông bên trên cả nước) ĐK xét tuyển chọn bám theo sản phẩm quy trình học hành trung học phổ thông bám theo 2 mùa như sau:

Bạn đang xem: cách tính điểm học bạ tôn đức thắng

a. Đợt 1: Xét tuyển chọn giành cho học viên những ngôi trường trung học phổ thông đã ký kết phối hợp tác với TDTU về phía nghiệp, huấn luyện và cải tiến và phát triển khoa học tập technology.

 - Đối tượng: Thí sinh là học viên đang được học tập lớp 12 bên trên những ngôi trường trung học phổ thông đã ký kết phối hợp tác với TDTU về phía nghiệp, huấn luyện và cải tiến và phát triển khoa học tập công nghệ; hoặc bên trên những ngôi trường trung học phổ thông của những tỉnh đã ký kết kết trọn vẹn với TDTU (theo list những Trường trung học phổ thông đã ký kết kết với TDTU) đầy đủ ĐK xét tuyển chọn bám theo quy quyết định của Trường

Chú quí kể từ ghi chép tắt/công thức:

ĐTB: Điểm trung bình; HK: học tập kỳ

α: là thông số Trường trung học phổ thông. Các ngôi trường chuyên/năng năng khiếu, ngôi trường trung tâm (theo hạng mục TDTU công bố) với thông số 1,037; ngôi trường không giống với thông số là 1 trong,000.

ĐTB 3HK = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)/3

ĐTB môn i = (ĐTB môn i HK1 lớp 11 + ĐTB môn i HK2 lớp 11 + ĐTB môn i HK1 lớp 12)/3

- Điều khiếu nại xét tuyển: Xét tuyển chọn bám theo sản phẩm học hành 3 học tập kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) đáp ứng những ĐK bám theo group ngành như sau:

  + Nhóm ngành 1: Thí sinh với ĐTB 3HK ≥ 8,00 và đáp ứng những ĐK môn học tập bám theo ngành.

  + Nhóm ngành 2: Thí sinh với ĐTB 3HK ≥ 7,50 và đáp ứng những ĐK môn học tập bám theo ngành.

  + Nhóm ngành 3: Thí sinh rất có thể xét bám theo ĐK (a) hoặc (b)

 • (a): Thí sinh với ĐTB 3HK ≥ 7,00 và đáp ứng những ĐK môn học tập bám theo ngành.
 • Hoặc (b): Thí sinh với ĐTB môn i bám theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,30 và ĐTB 3HK ≥ 6,00; đáp ứng những ĐK môn học tập bám theo ngành.

  + Nhóm ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh với ĐTB môn i bám theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,00 và ĐTB 3HK ≥ 6,00; Điểm môn Vẽ hình họa thẩm mỹ (Vẽ HHMT), Năng năng khiếu thể dục thể thao thể thao (Năng năng khiếu TDTT) ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và ko nhân thông số 2). Khi xét tuyển chọn, điểm môn Vẽ HHMT, Năng năng khiếu TDTT nhân thông số 2.

Thí sinh ĐK xét tuyển chọn vô group ngành 4, sỹ tử nên nhập cuộc đua bổ sung cập nhật môn năng khiếu sở trường bao gồm với Vẽ tô điểm màu sắc (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, Năng năng khiếu TDTT nhằm đầy đủ ĐK xét tuyển chọn.

TDTU tổ chức triển khai đua năng khiếu sở trường 02 đợt: mùa 1 (ngày 19 - 20/5/2018), mùa 2 (ngày 06 - 07/7/2018). Xem cụ thể thông tin đua môn năng khiếu sở trường bên trên website: tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển chọn của từng group ngành thực hiện tròn xoe cho tới 2 chữ số thập phân và được xem bám theo công thức sau:

  + Nhóm ngành 1 và 2: Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

  + Nhóm ngành 3:

 • (a) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • (b) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3) *α + Điểm ưu tiên (nếu có)

  + Nhóm ngành 4: Điểm xét tuyển chọn = [ĐTB Môn 1 + (ĐTB Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc Năng năng khiếu TDTT) *2] * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

- Danh sách ngành/mã ngành/nhóm ngành/điều khiếu nại môn học tập xét tuyển chọn mùa 1 bám theo công thức 2 (xem bên trên đây)

- Quy quyết định tổng hợp môn xét tuyển (xem bên trên đây)

- Danh sách ngôi trường trung học phổ thông ký phối hợp tác với TDTU (tra cứu vãn bên trên đây).

- Danh sách Trường trung học phổ thông chuyên/năng năng khiếu, Trường trung tâm và Trường trung học phổ thông khác (xem bên trên đây).

b. Đợt 2: Xét tuyển chọn giành cho học viên toàn bộ những ngôi trường trung học phổ thông bên trên cả nước

- Đối tượng: Thí sinh là học viên đang được học tập lớp 12 bên trên những Trường trung học phổ thông bên trên toàn nước đầy đủ ĐK ĐK xét tuyển chọn bám theo quy quyết định của Trường

- Điều khiếu nại xét tuyển: Xét tuyển chọn bám theo sản phẩm học hành cả năm lớp 11, 12 đáp ứng những ĐK bám theo group ngành như sau:

Chú quí kể từ ghi chép tắt/công thức:

ĐTBCN: Điểm khoảng cả năm;

α: là thông số Trường trung học phổ thông. Các ngôi trường chuyên/năng năng khiếu, ngôi trường trung tâm (theo hạng mục TDTU công bố) với thông số 1,037; ngôi trường không giống với thông số là 1 trong,000.

ĐTB 2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2

  + Nhóm ngành 1: Thí sinh với sản phẩm học hành đạt học viên xuất sắc năm lớp 11, lớp 12 và đáp ứng những ĐK môn học tập bám theo ngành.

  + Nhóm ngành 2: Thí sinh với ĐTB 2CN ≥ 7,80 và đáp ứng những ĐK môn học tập bám theo ngành.

  + Nhóm ngành 3: Thí sinh rất có thể xét bám theo ĐK (a) hoặc (b)

 • (a) Thí sinh với ĐTB 2CN ≥ 7,50 và đáp ứng những ĐK môn học tập bám theo ngành.
 • Hoặc (b) Thí sinh với ĐTBn môn i bám theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,50 và ĐTB 2CN ≥ 6,50 và đáp ứng những ĐK môn học tập bám theo ngành.

  + Nhóm ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh với ĐTBn môn i bám theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,30 và ĐTB 2CN ≥ 6,50. Điểm môn Vẽ HHMT, Năng năng khiếu TDTT ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và ko nhân thông số 2). Khi xét tuyển chọn, điểm môn Vẽ HHMT, Năng năng khiếu TDTT nhân thông số 2.

Thí sinh ĐK xét tuyển chọn vô group ngành 4, sỹ tử nên nhập cuộc đua bổ sung cập nhật môn năng khiếu sở trường bao gồm với Vẽ tô điểm màu sắc (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, Năng năng khiếu TDTT nhằm đầy đủ ĐK xét tuyển chọn.

TDTU tổ chức triển khai đua năng khiếu sở trường 02 đợt: mùa 1 (ngày 19 - 20/5/2018), mùa 2 (ngày 06 - 07/7/2018). Xem cụ thể thông tin đua môn năng khiếu sở trường bên trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Điểm xét tuyển: điểm xét tuyển chọn của từng group ngành được sản xuất tròn xoe cho tới 2 chữ số thập phân và tính bám theo công thức sau:

  + Nhóm ngành 1 và 2: Điểm xét tuyển chọn = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

  + Nhóm ngành 3: điểm xét tuyển chọn bám theo 2 group đối tượng

 • (a) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB công nhân lớp 11 + ĐTB công nhân lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).
 • (b) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3) * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

  + Nhóm ngành 4: Điểm xét tuyển chọn = [ĐTBn Môn 1 + (ĐTBn Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc Năng năng khiếu TDTT) * 2] * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

Danh sách ngành/mã ngành/nhóm ngành/điều khiếu nại môn học tập xét tuyển chọn mùa 2 bám theo công thức 2 (xem bên trên đây)

Quy quyết định tổng hợp môn xét tuyển (xem bên trên đây)

Danh sách Trường trung học phổ thông chuyên/năng năng khiếu, Trường trung tâm và Trường trung học phổ thông không giống (xem bên trên đây).

2. Cách ĐK xét tuyển: để ĐK xét tuyển chọn, sỹ tử hoàn thành xong 02 bước

- Cách 1: Đăng ký xét tuyển chọn trực tuyến

 • Thí sinh ĐK xét tuyển chọn mùa 1, mùa 2 trực tuyến bên trên website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn.
 • Sau Lúc ĐK thành công xuất sắc, sỹ tử được cung cấp 01 thông tin tài khoản (gửi về gmail của thí sinh).
 • Thí sinh sử dụng thông tin tài khoản được cung cấp singin lại vô website: http://dkxtpt2.tdtu.edu.vn.
 • Thí sinh đánh giá những vấn đề ĐK, kiểm soát và điều chỉnh những vấn đề ĐK (nếu với sai sót)
 • Thí sinh in phiếu ĐK xét tuyển chọn (sau trong khi in phiếu, TS sẽ không còn được kiểm soát và điều chỉnh cho tới Lúc khối hệ thống banh mùa kiểm soát và điều chỉnh. (đối với sỹ tử ĐK mùa 1: ngày thứ 8 - 09/5/2018; so với sỹ tử ĐK mùa 2: ngày 16 - 17/7/2018).

- Cách 2: Nộp Hồ sơ xét tuyển

Xem thêm: cuôc sông hanh phuc

Sau Lúc ĐK trực tuyến thành công xuất sắc ở bước (1), Thí sinh nên xong xuôi bước gửi làm hồ sơ xét tuyển chọn về TDTU. Hồ sơ xét tuyển chọn bao gồm có:

 • Phiếu ĐK xét tuyển chọn của TDTU (nếu với xác nhận của ngôi trường trung học phổ thông đang được học tập, sỹ tử ko nên nộp học tập bạ photo công chứng);

 • Bản photo công hội chứng học tập bạ trung học phổ thông (nếu phiếu ĐK xét tuyển chọn không tồn tại xác nhận của ngôi trường trung học phổ thông đang được học);

 • Bản photo công hội chứng những sách vở và giấy tờ ưu tiên (nếu có).

 • Bản photo công hội chứng bong hộ khẩu (nếu sỹ tử với hộ khẩu thông thường trú bên trên 18 mon bên trên điểm 1 hoặc xã quan trọng đặc biệt khó khăn khăn).

 • Bản photo công hội chứng Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (đối với sỹ tử với tham dự cuộc thi môn năng khiếu);

 • 03 hình họa màu sắc 3x4 centimet chụp vô thời hạn 06 mon, ghi rất đầy đủ bọn họ thương hiệu, tháng ngày năm sinh ở mặt mày sau hình họa (đối với sỹ tử với tham dự cuộc thi môn năng khiếu);

Tất cả những sách vở và giấy tờ bên trên đựng vào bên trong túi làm hồ sơ.

Lưu ý: Để tương hỗ học viên bên trên những Trường trung học phổ thông đã ký kết phối hợp tác với TDTU, quan trọng đặc biệt những Trường trung học phổ thông với mọi điểm vùng sâu sắc, trở ngại về ĐK hạ tầng vật hóa học, TDTU sẽ sở hữu quyết sách kết hợp với mọi Trường trung học phổ thông nhằm lên kế hoạch nhận làm hồ sơ ĐK xét tuyển chọn.

3. Thời gian dối ĐK và nộp làm hồ sơ xét tuyển

- Xét tuyển chọn mùa 1:

Đăng ký xét tuyển chọn trực tuyến từ ngày 07/4/2018 cho tới 17h00 ngày 07/5/2018.

Thời gian dối nhận Hồ sơ xét tuyển chọn mùa 1: trước 17h00 ngày 10/5/2018.

Điểu chỉnh vấn đề xét tuyển chọn mùa 1: Sau trong khi in phiếu ĐK xét tuyển chọn, sỹ tử rất có thể kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ĐK (nếu có) từ thời điểm ngày 08/5/2018 cho tới 17h00 ngày 09/5/2018 (Thí sinh vẫn nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn ko cần phải in lại phiếu ĐK xét tuyển chọn sau thời điểm điều chỉnh). Thí sinh cần thiết kiểm soát và điều chỉnh vấn đề về điểm mừng lòng contact Ban tuyển chọn sinh qua chuyện số điện thoại thông minh 19002024 hoặc (028) 37 755 052 để được tương hỗ.

- Xét tuyển chọn mùa 2:

Đăng ký xét tuyển chọn trực tuyến từ ngày 20/5/2018 cho tới 17h00 ngày 15/7/2018.

Thời gian dối nhận Hồ sơ xét tuyển chọn mùa 2: trước 17h00 ngày 18/7/2018

Điểu chỉnh vấn đề xét tuyển chọn mùa 2: Sau trong khi in phiếu ĐK xét tuyển chọn, sỹ tử rất có thể kiểm soát và điều chỉnh vấn đề ĐK (nếu có) từ ngày 16/7/2018 cho tới 17h00 ngày 17/7/2018. (Thí sinh vẫn nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn ko cần phải in lại phiếu ĐK xét tuyển chọn sau thời điểm điều chỉnh). Thí sinh cần thiết kiểm soát và điều chỉnh vấn đề về điểm mừng lòng contact Ban tuyển chọn sinh qua chuyện số điện thoại thông minh 19002024 hoặc (028) 37 755 052 và để được hỗ trợ

- Đối với sỹ tử ĐK xét tuyển chọn group ngành 4 (ngành năng khiếu) nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn vô thời hạn mùa 1, mùa 2 như bên trên. Thí sinh được lựa chọn mùa đua năng khiếu sở trường bám theo thông tin đua năng khiếu sở trường 2018 bên trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

- Thí sinh tra cứu vãn bên trên trang web http://tuyensinh.tdtu.edu.vn nhằm update hiện tượng ĐK và nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn của sỹ tử.

4. Chi phí ĐK xét tuyển/thi tuyển

Chi phí ĐK xét tuyển chọn bám theo sản phẩm quy trình học hành THPT: 30.000 đồng/hồ sơ.

Chi phí đăng ký tham gia dự thi môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ.

Thông tin cẩn chuyển tiền ngân sách tuyển chọn sinh như sau:

+ Tên tài khoản: Trường ĐH Tôn Đức Thắng

+ Số tài khoản: 007.100.0973022

+ Tên ngân hàng: NH TMCP nước ngoài thương nước Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh TP. HCM

+ Nội dung nộp tiền: Thu hộ ngân sách TS2018_Số CMND_Họ thương hiệu TS _Ngày sinh_Điện thoại

(VD: Thu hộ ngân sách TS2018_123456789_Nguyễn Văn A_14031998_0909123456

Lưu ý: Thí sinh nộp làm hồ sơ qua chuyện bưu năng lượng điện cần thiết gắn kèm cặp phiên bản photo biên nhận nộp ngân sách xét tuyển/thi tuyển chọn.

5. Địa chỉ nộp hồ nước sơ: Thí sinh gửi cung cấp nhanh qua chuyện đàng bưu năng lượng điện hoặc nộp thẳng bên trên Phòng Đại học tập (A0005), Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường.Tân Phong, Quận 7, TP. Xì Gòn.

6. Thời gian dối thông tin sản phẩm sơ tuyển/xét tuyển chọn, thời hạn nhập học

- Xét tuyển chọn mùa 1:

Trước 17h00 ngày 10/6/2018, TDTU thông tin sản phẩm sơ tuyển chọn (riêng những ngành nằm trong khối năng khiếu sở trường công tía sản phẩm ngày 18/7/2018) bên trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn. Kết ngược trúng tuyển chọn đầu tiên sẽ tiến hành thông tin ngày 18/7/2018 (sau Lúc sỹ tử với sản phẩm xét đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2018) bên trên trang web http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

Căn cứ bám theo sản phẩm trúng tuyển chọn được công tía bên trên trang web, sỹ tử trúng tuyển chọn nộp phiên bản photo công hội chứng Giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp tạm thời thời; phiên bản chủ yếu Giấy ghi nhận sản phẩm đua trung học phổ thông 2018; nhận giấy má báo nhập học tập và thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập kể từ ngày 20/7/2018 cho tới ngày 30/7/2018 thẳng bên trên TDTU

- Xét tuyển chọn mùa 2:

Trước 17h00 ngày 31/7/2018, TDTU công tía sản phẩm trúng tuyển chọn bên trên website: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn.

Căn cứ bám theo sản phẩm trúng tuyển chọn được công tía bên trên trang web, sỹ tử trúng tuyển chọn nộp phiên bản photo công hội chứng Giấy ghi nhận đảm bảo chất lượng nghiệp tạm thời thời; phiên bản chủ yếu Giấy ghi nhận sản phẩm đua trung học phổ thông 2018; nhận giấy má báo nhập học tập và thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập từ thời điểm ngày 01/8/2018 cho tới ngày 06/8/2018 thẳng bên trên TDTU.

7. CÁC LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Thí sinh được ĐK xét tuyển chọn đồng thời 2 phương thức: Phương thức 1, Phương thức 2.

+ Mỗi mùa sỹ tử được ĐK 02 nguyện vọng xét tuyển chọn vô hệ ĐH chủ yếu quy (ngoài đi ra được ĐK 01 nguyện vọng xét tuyển chọn vô công tác link quốc tế và 01 nguyện vọng xét tuyển chọn vô hệ cao đẳng của Trường).

+ Mỗi sỹ tử được xét tuyển chọn bám theo trật tự ưu tiên nguyện vọng kể từ bên trên xuống. Nếu sỹ tử vẫn trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 ko được xét nguyện vọng 2.

+ Thí sinh vẫn đạt ĐK sơ tuyển chọn của mùa 1 rất có thể ĐK xét tuyển chọn tiếp ở mùa 2 với ngành không giống ngành vẫn đạt ĐK sơ tuyển chọn ở mùa 1.

+ Trường thích hợp có tương đối nhiều sỹ tử với nằm trong nấc điểm xét tuyển chọn, Trường ưu tiên xét bám theo ĐTB môn Tiếng Anh kể từ cao xuống thấp.

Xem thêm: cô ấy thật mềm

Thí sinh rất có thể sử dụng sản phẩm đua năng khiếu sở trường năm 2018 của những Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Đại học tập Mỹ thuật công nghiệp, Đại học tập Bách Khoa TP.HCM, Đại học tập Mỹ thuật TP.HCM, Đại học tập Thể dục thể thao, Đại học tập sư phạm Thể dục thể thao nhằm xét tuyển chọn vô những ngành năng khiếu sở trường, hoặc những ngành với tổng hợp môn năng khiếu sở trường bám theo Phương thức 1 và Phương thức 2 (các ngành nằm trong group ngành 4). Thí sinh nên nộp giấy má ghi nhận sản phẩm đua năng khiếu sở trường về TDTU trước 17h00 ngày 12/7/2018 (nộp phiên bản photo và bổ sung cập nhật phiên bản chủ yếu Lúc thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học)

Để dữ thế chủ động vô quy trình xét tuyển chọn vô những ngành với tổng hợp môn năng khiếu sở trường của TDTU (tránh tình huống ko bổ sung cập nhật kịp Giấy ghi nhận sản phẩm đua năng khiếu sở trường kể từ những Trường không giống bám theo thời hạn quy định), sỹ tử nên tham dự cuộc thi năng khiếu sở trường bởi TDTU tổ chức triển khai.

Sau thời hạn xác nhận nhập học tập của từng công thức và của các mùa, sỹ tử ko xác nhận nhập học tập coi như kể từ chối nhập học tập vô TDTU.