ca tẫn đào hoa

Ca tẫn khơi hoa

Tác giả: Mỹ Bảo

Bạn đang xem: ca tẫn đào hoa

Thể loại: Cổ trang,xuyên ko, HE

Độ dài: 4 quyển (75 chương) + Kết cổ động + Ngoại truyện

Xem thêm: xuyên việt chi tu tiên

Chuyển ngữ: Sâu Siu Nhưn a.k.a Pink Lady

Xem thêm: đợi mưa tạnh

Nguồn: Pinky Palace (cdspninhthuan.edu.vn)

Hình ảnh

Giới thiệu

~*~

Quyển 1: Thâm đình thiên

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03
Chương 04 |Chương 05 | Chương 06 | Chương 07 |Chương 08
Chương 09 | Chương 10 | Chương 11
Chương 12 |Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 |Chương 16
Chương 17

~*~

Quyển 2: Đại mạc thiên

Chương 18 | Chương 19 | Chương 20
Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25
Chương 26 | Chương 27 | Chương 28
Chương 29 | Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33
Chương 34 | Chương 35 | Chương 36
Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40

~*~

Quyển 3: Chinh vật thiên

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43
Chương 44 | Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48
Chương 49 | Chương 50 | Chương 51
Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 | Chương 56

~*~

Quyển 4: Ly quốc thiên

Chương 57 | Chương 58 | Chương 59
Chương 60 | Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64
Chương 65 | Chương 66 | Chương 67
Chương 68 | Chương 69 | Chương 70 | Chương 71 | Chương 72
Chương 73 | Chương 74 | Chương 75

~*~

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2

>> Ebook <<

Hình ảnh