bye bye tây tây đặc

 • Reads 306,051
 • Votes 25,354
 • Parts 132
 • Time 52h 56m

Complete, First published Aug 09, 2022

Bạn đang xem: bye bye tây tây đặc

Table of contents

 • Tue, Aug 9, 2022

 • Tue, Aug 9, 2022

 • Tue, Aug 9, 2022

 • Tue, Aug 9, 2022

 • Tue, Aug 9, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Wed, Aug 10, 2022

 • Mon, Aug 22, 2022

 • Thu, Aug 25, 2022

 • Thu, Aug 25, 2022

 • Tue, Sep 6, 2022

 • Tue, Sep 6, 2022

 • Tue, Sep 6, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Mon, Sep 19, 2022

 • Mon, Sep 19, 2022

 • Mon, Sep 26, 2022

 • Mon, Sep 26, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Sun, Oct 30, 2022

 • Sun, Oct 30, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Thu, Nov 17, 2022

 • Sat, Nov 19, 2022

 • Tue, Nov 22, 2022

 • Thu, Nov 24, 2022

 • Thu, Nov 24, 2022

 • Fri, Nov 25, 2022

 • Fri, Nov 25, 2022

 • Thu, Dec 1, 2022

 • Thu, Dec 8, 2022

 • Thu, Dec 8, 2022

 • Thu, Dec 8, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Fri, Dec 9, 2022

 • Mon, Dec 12, 2022

 • Mon, Dec 12, 2022

 • Tue, Dec 13, 2022

 • Mon, Dec 19, 2022

 • Thu, Dec 22, 2022

 • Fri, Dec 23, 2022

 • Fri, Dec 30, 2022

 • Fri, Dec 30, 2022

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Tue, Jan 3, 2023

 • Sun, Jan 8, 2023

 • Thu, Jan 12, 2023

 • Sat, Jan 14, 2023

 • Tue, Jan 17, 2023

 • Mon, Feb 6, 2023

 • Wed, Feb 8, 2023

 • Sun, Feb 12, 2023

 • Mon, Feb 13, 2023

 • Sat, Feb 18, 2023

 • Fri, Feb 24, 2023

  Xem thêm: Bong da lu Xoilac TV - Điểm truy cập chất lượng cho các tín đồ bóng đá

 • Tue, Mar 7, 2023

 • Fri, Mar 10, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Mon, Mar trăng tròn, 2023

 • Tue, Mar 28, 2023

 • Sun, Apr 9, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Tue, Apr 25, 2023

 • Wed, Apr 26, 2023

 • Fri, Apr 28, 2023

 • Sun, Apr 30, 2023

 • Sat, May 6, 2023

 • Mon, May 8, 2023

 • Fri, May 12, 2023

 • Fri, May 12, 2023

 • Sat, May 13, 2023

 • Tue, May 16, 2023

 • Thu, May 18, 2023

 • Mon, May 22, 2023

 • Sat, May 27, 2023

 • Sat, May 27, 2023

 • Sat, May 27, 2023

 • Sun, May 28, 2023

 • Sun, May 28, 2023

 • Fri, Jun 2, 2023

 • Fri, Jun 2, 2023

 • Sat, Jun 10, 2023

 • Sat, Jun 10, 2023

 • Sun, Jun 11, 2023

 • Wed, Jun 14, 2023

 • Wed, Jun 14, 2023

 • Fri, Jun 16, 2023

 • Sun, Jun 18, 2023

 • Wed, Jun 21, 2023

 • Fri, Jun 23, 2023

 • Mon, Jun 26, 2023

 • Mon, Jun 26, 2023

 • Mon, Jun 26, 2023

 • Mon, Jul 3, 2023

 • Tue, Jul 4, 2023

 • Tue, Jul 4, 2023

 • Mon, Jul 10, 2023

 • Mon, Jul 10, 2023

 • Tue, Jul 11, 2023

 • Tue, Jul 11, 2023

 • Tue, Jul 11, 2023

 • Tue, Jul 11, 2023

 • Thu, Jul 13, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

 • Tue, Jul 18, 2023

 • Wed, Jul 19, 2023

 • Wed, Jul 19, 2023

 • Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 126: Ngoại truyện 01

  Mon, Jul 24, 2023

 • Chương 127: Ngoại truyện 02

  Mon, Jul 24, 2023

 • Chương 128: Ngoại truyện 03

  Mon, Jul 24, 2023

 • Chương 129: Ngoại truyện 04

  Wed, Jul 26, 2023

 • Chương 130: Ngoại truyện 05

  Fri, Jul 28, 2023

  Xem thêm: Bóng Đá Trực Tuyến Trải Nghiệm Từng Khoảnh Khắc Đỉnh Cao

 • Chương 131: Cuối nằm trong (Hết)

  Fri, Jul 28, 2023

Tác giả: Tây Tây Đặc
  Chính truyện: 125 chương
  Ngoại truyện: 06 chương
  Nguồn: Tấn Giang, Khotangdammy
  Biên tập: Christine
  Artist: 貓樹 
  Bìa và banner: 平心出版 (https://pinsinstudio.com/ps/byebye/index.htm)
  Redraw bìa: Trạch Nữ Giá Đáo
  
  Truyện edit phi lợi tức đầu tư ko bảo vệ đúng mực 100%. KHÔNG reup, KHÔNG trả ver, KHÔNG thực hiện audio, KHÔNG dùng nhập mục tiêu thương nghiệp. Hãy là trái đất đàng hoàng. Cảm ơn.
  
  Trong quy trình phát âm nếu như thấy với lỗi chủ yếu mô tả thì ao ước người xem cứ canh ty ý nhằm bản thân sửa nhé.
  
  https://christinespersonalblog.wordpress.com/2021/02/02/editmuc-luc-bye-bye-tay-tay-dac/

#1hiện-đại