Tìm hiểu bluff là gì, lợi thế của bluff Đối với người chơi bluff là gì

     
to lớn deceive sầu someone by making them think either that you are going to lớn do something when you really have sầu no intention of doing it, or that you have sầu knowledge that you bởi vì not really have, or that you are someone else:
If you bluff your way inlớn or out of a situation, you get yourself into lớn or out of it by deceiving people:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.

Bạn đang xem: Tìm hiểu bluff là gì, lợi thế của bluff Đối với người chơi bluff là gì

Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.

Xem thêm: File Shsh Là Gì ? Những Kiến Thức Cần Biết Về Shsh Tìm Hiểu Về Shsh Là Gì


lớn try khổng lồ trick someone inkhổng lồ believing something, esp. in order khổng lồ get an advantage over that person:
< I > The landlord claimed to have sầu the right khổng lồ raise his rent, but we believed he was bluffing and refused lớn pay it.
Patients are bluffed into buying private frames at high fees, when there is no reason to do so at all.
If one is wise, one"s policy should be built on the assumption that those who are opposing one on any particular issue are not bluffing.
I am sure that no councillor who is, frankly, worth his salternative text would let himself be bluffed by his officials.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của các biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press tốt của những bên cấp giấy phép.
เป็นมิตรแต่โผงผาง, แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น, การแกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น…
*

If you have a sweet tooth, you lượt thích eating sweet foods, especially sweets & chocolate.

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu