Phân tích thiết kế hệ thống thông tin sử dụng biểu Đồ tuần tự là gì

     
8. Sequence Diagram: Bản vẽ tuần tự

Trong bài trước chúng ta đã biết cách sử dụng Activity Diagram để phân tích nghiệp vụ của hệ thống. Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng Sequence để thiết kế chi tiết chức năng cho hệ thống.

Bạn đang xem: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin sử dụng biểu Đồ tuần tự là gì

Bạn đang xem: Biểu đồ tuần tự là gì

Sequence Diagarm là bản vẽ mô tả sự tương tác của các đối tượng để tạo nên các chức năng của hệ thống. Bản vẽ này mô tả sự tương tác theo thời gian nên rất phù hợp với việc sử dụng để thiết kế và cài đặt chức năng cho hệ thống phần mềm.Chúng ta hãy xem một ví dụ Sequence Diagram.


*

Hình 1. Ví dụ Sequence Diagram cho hoạt động rút tiền ở ATM

 

1. Các thành phần của Sequence Diagram

a. Objects

Object mô tả một đối tượng trong hệ thống. Để phân biệt với Class, Object có dấu “:” phía trước tên của nó.


*

Hình 2. Ký hiệu về đối tượng trong bản vẽ sequence Diagram

Đường gạch chấm bên dưới đối tượng thể hiện thời gian sống của đối tượng.

 b. Stimulus (message)


*

Hình 3. Ký hiệu về Stimulus trong bản vẽ Sequence Diagram

 c. Axes

Trục tọa độ, trục ngang thể hiện các đối tượng, trục đứng thể hiện thời gian.

Xem thêm: Xem Phim Biệt Đội Gi Joe 1: Cuộc Chiến Mãng Xà, Biệt Đội Gi Joe 1: Cuộc Chiến Mãng Xà

Chúng ta, dễ dàng nhận thấy các đối tượng tương tác với nhau theo tuần tự các bước để hình thành nên chức năng của hệ thống.

2. Xây dựng Sequence Diagram

Để xây dựng Sequence Diagram chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định chức năng cần thiết kế. Bạn dựa vào Use Case Diagram để xác định xem chức năng nào cần thiết kế.

Bước 2: Dựa vào Activity Diagram để xác định các bước thực hiện theo nghiệp vụ.

Bước 4: Vẽ Sequence Diagarm

Bước 5: Cập nhật lại bản vẽ Class Diagram

3. Ứng dụng Sequence Diagram

– Thiết kế các chức năng

– Kiểm chứng và bổ sung method cho các Class

– Sử dụng trong việc coding các chức năng

4. Kết luận

Chúng ta vừa tìm hiểu xong bản vẽ Sequence Diagram, bản vẽ này giúp thiết kế các chức năng cho hệ thống cũng như kiểm chứng các bản vẽ trước đây như Class Diagram, Activity Diagram v.v…

Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về thực hành xây dựng bản vẽ này cho ứng dụng ecommerce trong bài tiếp theo. Mời các bạn đọc tiếp.


Chuyên mục: