bị phú nhị đại theo đuổi

Đăng trong cung quảng hằng, TỤ TRẶC

Tác fake : Tụ Trặc

Bạn đang xem: bị phú nhị đại theo đuổi

Thể loại: Trọng sinh, vườn ngôi trường, nam giới cao bồi, nữ giới tự động cường (nam chủ yếu ko tinh khiết vì thế ổng là phú nhị đại chân chính)

Xem thêm: tổng tài sủng vợ hãy tiết chế

Xem thêm: trùng sinh sở tổng cầu tha thứ

Số chương: 113 (đã trả chủ yếu văn)

link đọc: https://cungquanghang.com/threads/bi-phu-nhi-dai-theo-duoi-tu-trac.32216/