Nghĩa của từ beaker là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ beaker

     

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Nghĩa của từ beaker là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ beaker

Within 24 h of being transferred lớn the laboratory, snails were examined individually in beakers of water for emerged or emerging cercariae, the morphology & behaviour of which were noted.
Leaching columns used in both experiments consisted of plastic beakers 88 milimet in depth và tapering from 68 milimet to lớn 50 milimet diameter at the base.
At 35 days post-infection, faeces from lambs infected with the same isolate were thoroughly mixed & aliquots of 10 g containing approximately 3000 epg were dispensed in plastic beakers.
Surely the world will not tumble down if we vị not make such things as beakers, flasks, burettes, hosiery latch needles, ignition magnetos và permanent magnets.
When he was 23 he started on his own & became a prolific và notable silversmith making tankards, beakers, porringers, caudle cups & candlesticks.
She helped with establishing the first chemistry books in the library as well as ordering the first beakers and chemicals.
Artwork includes burial masks, beakers & metal vessels that previous cultures traditionally made of clay.
Additional glycerine was added khổng lồ the beaker, the sides scraped và this too was added khổng lồ the large container.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn tả quan điểm của những chỉnh sửa viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press giỏi của các nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Dermatoglyphics Là Gì - Sinh Trắc Vân Tay (Dermatoglyphics) Là Gì

lớn prevent further disagreement in arguments or war by giving lớn the opposing side an advantage that they have sầu demanded

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu