bẫy văn phòng

Jump to tướng ratings and reviews

Bạn đang xem: bẫy văn phòng

640 pages, Paperback

Published November 1, 2013


Loading interface...

Loading interface...


About the author


Ratings & Reviews


Friends & Following

Community Reviews

Displaying 1 of 1 review

6 reviews

April 4, 2021

Quyển sách vẫn ngỏ rời khỏi cho chính bản thân một toàn cầu mới nhất về vùng văn phòng. "Thương ngôi trường là chiến trường" - đó là câu đích nhất nhằm tóm tắt về cuốn sách này. Tuy sở hữu xen lẫn lộn nhân tố tình yêu tuy nhiên phần rộng lớn thời hạn vẫn chính là cuộc đấu mưu mẹo đấu trí trong những quyền lực cùng nhau. Văn phong của người sáng tác cũng rất là thoải mái và dễ chịu với cá thể bản thân.

This entire review has been hidden because of spoilers.

Xem thêm: minh thiên hạ

Displaying 1 of 1 review


Join the discussion

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.