Nghĩa của từ base nghĩa là gì, nghĩa của từ base, base nghĩa là gì trong tiếng việt

     
This cream provides an excellent base for your make-up (= a good bottom layer on which other layers can be put).

Bạn đang xem: Nghĩa của từ base nghĩa là gì, nghĩa của từ base, base nghĩa là gì trong tiếng việt


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách đầy niềm tin.


one of the four positions on a square that a player must reach to score a point in the game of baseball
to lớn have sầu a particular town or area, etc. as the main place that you live và work in, or where you do business from:
one of four chemical substances that ảo diệu the part of DNA và RNA that controls the structure of genes
any of various chemical substances that have sầu the opposite effect or chemical behavior as that of an acid
a word or word part lớn which prefixes và endings may be added khổng lồ make new words, as in "vị," the base of "redo" và "doable"
(in the game of baseball) one of the four angles of a square, all of which a player must touch in order to lớn score:
base (for sth) A cut lớn 10p per nội dung would give sầu a yield of 5.8% & a new base for dividkết thúc growth.

Xem thêm: Ngành Lâm Sinh Là Gì ? Học Ngành Lâm Sinh Ra Làm Gì? Học Ngành Lâm Sinh Ra Làm Gì


an amount of money or a number that is used lớn compare other amounts of money or numbers to, especially as a way of measuring whether prices or numbers have sầu increased or decreased:
The numbers are based on 132 two-hourly speech samples from 6 children và 75 two-hourly speech samples from 15 children.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press giỏi của các nhà trao giấy phép.

base

Các trường đoản cú hay được thực hiện với base.


Kanpur was an emerging mill centre, an important army base and source of army supplies since the mutiny.
In the base closure, the reforms raise the domestic prices of most exportable agricultural products.
Những ví dụ này trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn English Corpus với trường đoản cú các nguồn bên trên website. Tất cả hầu như chủ kiến trong số ví dụ ko mô tả chủ kiến của các chỉnh sửa viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press xuất xắc của fan cấp giấy phép.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British và American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu