Báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh là gì, báo cáo kqkd trong tiếng anh là gì

     

I. NGUYÊN TẮC LẬPhường Báo cáo công dụng chuyển động kinh doanh theo thông tư 200.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh là gì, báo cáo kqkd trong tiếng anh là gì

– Báo cáo tác dụng hoạt động kinh doanh phản ánh thực trạng cùng kết quả chuyển động kinh doanh của công ty. Bao có hiệu quả tự chuyển động marketing bao gồm và tác dụng từ bỏ những vận động tài thiết yếu và vận động khác của chúng ta.

– Khi lập Báo cáo tác dụng vận động sale tổng phù hợp giữa doanh nghiệp với đơn vị cung cấp dưới không có bốn phương pháp pháp nhân hạch tân oán dựa vào, doanh nghiệp đề nghị vứt bỏ toàn cục các khoản lợi nhuận, các khoản thu nhập, ngân sách gây ra từ các thanh toán nội bộ.

– Báo cáo công dụng chuyển động kinh doanh tất cả tất cả 5 cột:

+ Cột số 1: Các chỉ tiêu report.

+ Cột số 2: Mã số của những tiêu chí tương ứng.

+ Cột số 3: Số hiệu tương xứng cùng với những chỉ tiêu của báo cáo này được bộc lộ tiêu chí bên trên Bản tmáu minch Báo cáo tài chủ yếu.

+ Cột số 4: Tổng số gây ra vào kỳ report năm.

+ Cột số 5: Số liệu của năm kia (nhằm so sánh).

II. CƠ SỞ LẬP. Báo cáo kết quả vận động sale theo thông tư 200.

– Báo cáo kết quả vận động sale của năm ngoái.

– Sổ kế toán tổng phù hợp và sổ kế toán cụ thể trong kỳ cần sử dụng cho các tài khoản tự một số loại 5 đến một số loại 9.

III. Hướng dẫn lập Báo cáo công dụng hoạt động marketing theo thông tư 200.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU

1.Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ– Mã số 01

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng lệch giá bán hàng hóa, thành phẩm, nhà đất đầu tư chi tiêu, doanh thu cung ứng dịch vụ cùng lệch giá không giống trong thời hạn report của công ty.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số tạo ra bên Có của Tài khoản 511“Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ” vào kỳ report.

– Khi đơn vị cấp cho bên trên lập report tổng hợp với những đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không có tư biện pháp pháp nhân, các khoản lệch giá bán hàng cùng hỗ trợ các dịch vụ tạo nên tự những giao dịch nội cỗ phần nhiều nên loại bỏ.

Chỉ tiêu này không bao gồmnhững các loại thuế gián thu, nhỏng thuế GTGT (của cả thuế GTGT nộp theo cách thức trực tiếp), thuế tiêu trúc đặc trưng, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi trường và những một số loại thuế, giá thành loại gián thu khác

2.Các khoản bớt trừ doanh thu– Mã số 02

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng phù hợp những khoản được ghi bớt trừ vào tổng doanh thu vào năm

Bao gồm:

+ Các khoản khuyến mãi thương thơm mại

+ Giảm giá mặt hàng bán

+ Hàng cung cấp bị trả lại vào kỳ báo cáo

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 511“Doanh thu bán sản phẩm cùng hỗ trợ dịch vụ”đối ứng cùng với mặt Có những TK 521“Các khoản giảm trừ doanh thu” vào kỳ report.

Chỉ tiêu này không bao gồmcác khoản thuế gián thu, mức giá cơ mà công ty lớn không thừa kế bắt buộc nộp NSNN (được kế tân oán ghi giảm doanh thu bên trên sổ kế tân oán TK 511) vì chưng những khoản này về thực chất là các khoản thu hộ Nhà nước, ko nằm trong cơ cấu tổ chức doanh thu và không được coi là khoản bớt trừ doanh thu.

3.Doanh thu thuần về bán hàng với cung ứng dịch vụ– Mã số 10

Chỉ tiêu này đề đạt số lệch giá bán sản phẩm hóa, thành phđộ ẩm, BĐS Nhà Đất đầu tư, lợi nhuận cung cấp các dịch vụ với lệch giá không giống đang trừ các khoản bớt trừ (khuyến mãi thương mại, Giảm ngay hàng buôn bán, sản phẩm phân phối bị trả lại) vào kỳ báo cáo, làm cho địa thế căn cứ tính hiệu quả chuyển động kinh doanh của khách hàng.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4.Giá vốn mặt hàng bán– Mã số 11

– Chỉ tiêu này đề đạt tổng giá bán vốn của sản phẩm & hàng hóa, Bất Động Sản chi tiêu, Chi tiêu chế tạo của thành phẩm sẽ phân phối, ngân sách thẳng của khối lượng các dịch vụ kết thúc đã hỗ trợ, ngân sách không giống được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm ngay vốn mặt hàng phân phối vào kỳ báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số gây ra bên Có của Tài khoản 632“Giá vốn sản phẩm bán” trong kỳ báo cáođối ứng mặt Nợ của Tài khoản 911“Xác định kết quả gớm doanh”.

– Lúc đơn vị cung cấp bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cấp cho dưới không có bốn bí quyết pháp nhân, các khoản giá vốn mặt hàng chào bán tạo ra trường đoản cú các giao dịch thanh toán nội bộ đa số yêu cầu loại trừ.

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng với cung cấp dịch vụ– Mã số 20

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch thân lệch giá thuần về bán hàng hoá, thành phẩm, BĐS Nhà Đất đầu tư cùng hỗ trợ hình thức dịch vụ với cái giá vốn hàng bán phát sinh vào kỳ báo cáo.

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11

6.Doanh thu chuyển động tài chính– Mã số 21

– Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu chuyển động tài thiết yếu thuần gây ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo nên bên Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” đối ứng với bên Có TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị cung cấp trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không có bốn phương pháp pháp nhân, những khoản doanh thu vận động tài thiết yếu tạo nên từ các giao dịch thanh toán nội bộ đều cần loại trừ.

7.Chi phí tài chính– Mã số 22

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng ngân sách tài thiết yếu, có tiền lãi vay yêu cầu trả, ngân sách phiên bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh,… tạo nên vào kỳ báo cáo của công ty.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số phát sinh mặt Có TK 635“Ngân sách chi tiêu tài chính”đối ứng với bên Nợ TK 911“Xác định công dụng ghê doanh” vào kỳ báo cáo.

– khi đơn vị chức năng cung cấp trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị cung cấp bên dưới không tồn tại tứ phương pháp pháp nhân, các khoản ngân sách tài chính tạo ra trường đoản cú các giao dịch thanh toán nội bộ hồ hết nên loại trừ.

Ngân sách lãi vay – Mã số 23

+ Chỉ tiêu này phản ảnh ngân sách lãi vay phải trả được tính vào ngân sách tài chủ yếu trong kỳ báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế tân oán cụ thể Tài khoản 635.

Xem thêm: Đường Fructose Là Gì - Lưu Ý Gì Khi Sử Dụng

8. giá thành bán hàng– Mã số 25

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng chi phí bán hàng hóa, thành phđộ ẩm vẫn chào bán, dịch vụ đang cung ứng tạo ra trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làtổng số số tạo nên bên Có của Tài khoản 641“túi tiền phân phối hàng”,đối ứng cùng với bên Nợ của Tài khoản 911“Xác định công dụng ghê doanh” trong kỳ báo cáo.

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp– Mã số 26

– Chỉ tiêu này đề đạt tổng chi phí thống trị doanh nghiệp lớn phát sinh trong kỳ report.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làtổng cộng số tạo nên mặt Có của Tài khoản 642“giá cả thống trị doanh nghiệp”,đối ứng cùng với mặt Nợ của Tài khoản 911“Xác định công dụng tởm doanh” vào kỳ report.

10.Lợi nhuận thuần tự vận động khiếp doanh– Mã số 30

– Chỉ tiêu này phản ánh kết quả chuyển động sale của công ty vào kỳ report.

– Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp hình thức dịch vụ cùng (+) Doanh thu chuyển động tài chính trừ (-) giá cả tài chủ yếu, ngân sách bán sản phẩm với ngân sách làm chủ công ty lớn phát sinh trong kỳ report.

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

11.Thu nhập khác– Mã số 31

– Chỉ tiêu này phản chiếu các khoản thu nhập không giống, gây ra vào kỳ report.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vàotổng số tạo ra bên Nợ của Tài khoản 711“Thu nhập khác” đối ứng cùng với bên Có của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

– Riêng so với thanh toán thanh khô lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc tkhô nóng lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn cực hiếm còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và ngân sách thanh hao lý.

– lúc đơn vị chức năng cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị chức năng cung cấp dưới không tồn tại tư phương pháp pháp nhân, những khoản các khoản thu nhập khác tạo nên từ bỏ những giao dịch thanh toán nội cỗ hầu như bắt buộc sa thải.

12.Chi tiêu khác– Mã số 32

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng những khoản chi phí khác tạo ra vào kỳ report.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vàotoàn bô phát sinh bên Có của Tài khoản 811“giá cả khác” đối ứng cùng với mặt Nợ của Tài khoản 911 “Xác định công dụng khiếp doanh” vào kỳ báo cáo.

– Riêng so với thanh toán giao dịch tkhô nóng lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ các việc tkhô hanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT bé dại rộng cực hiếm sót lại của TSCĐ, BĐSĐT cùng ngân sách thanh hao lý.

– Lúc đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp cho dưới không có tứ cách pháp nhân, những khoản ngân sách không giống tạo nên từ các thanh toán nội bộ phần đông đề nghị vứt bỏ.

13.Lợi nhuận khác– Mã số 40

Chỉ tiêu này phản ảnh số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác (sau khi đang trừ thuế GTGT yêu cầu nộp tính theo phương pháp trực tiếp) cùng với ngân sách không giống tạo ra trong kỳ report.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

14.Tổng lợi tức đầu tư kế toán trước thuế– Mã số 50

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng cộng lợi nhuận kế tân oán triển khai trong thời điểm report của chúng ta trước khi trừ chi phí thuế thu nhập công ty từ hoạt động sale, hoạt động không giống gây ra trong kỳ report.

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15.Ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hiện hành– Mã số 51

– Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện nay hành tạo ra trong thời điểm report.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào:

+ Tổng số phát sinh mặt Có Tài khoản 8211“giá thành thuế thu nhập cá nhân công ty hiện nay hành” đối ứng cùng với mặt Nợ TK 911 “Xác định công dụng gớm doanh” trên sổ kế toán thù cụ thể TK 8211

+ Hoặc địa thế căn cứ vào số tạo nên bên Nợ TK 8211đối ứng cùng với bên Có TK 91một trong các kỳ báo cáo,(ngôi trường vừa lòng này số liệu được ghi vào tiêu chuẩn này thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (…) trên sổ kế tân oán cụ thể TK 8211).

16.giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại– Mã số 52

– Chỉ tiêu này phản ảnh ngân sách thuế các khoản thu nhập công ty lớn hoãn lại hoặc các khoản thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong thời gian báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào

+ Tổng sốtạo nên mặt Có Tài khoản 8212“Ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn hoãn lại” đối ứng với mặt Nợ TK 911 “Xác định hiệu quả gớm doanh” bên trên sổ kế toán thù cụ thể TK 8212

+ Hoặc địa thế căn cứ vàosố tạo ra mặt Nợ TK 8212đối ứng cùng với mặt Có TK 91một trong những kỳ báo cáo,(trường phù hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…) bên trên sổ kế toán thù cụ thể TK 8212)

17. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp– Mã số 60

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng thể lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ những buổi giao lưu của công ty (sau khoản thời gian trừ ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp) tạo nên trong thời điểm report.

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

18.Lãi cơ phiên bản bên trên cổ phiếu– Mã số 70

– Chỉ tiêu này phản chiếu lãi cơ phiên bản bên trên cổ phiếu, chưa tính mang lại những phương tiện được gây ra về sau có công dụng pha loãng giá trị CP.

– Chỉ tiêu này được trình bày bên trên Báo cáo tài chính của người sử dụng cổ phần là doanh nghiệp tự do. Đối với đơn vị bà mẹ là đơn vị cổ phần, tiêu chí này chỉ được trình diễn trên Báo cáo tài chính hợp độc nhất vô nhị, không trình bày trên Báo cáo tài bao gồm riêng biệt của bạn bà bầu.

– Trường hợp Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi an sinh được trích tự lợi nhuận sau thuế, lãi cơ bạn dạng bên trên CP được khẳng định theo công thức sau:

*

19.Lãi suy sút bên trên cổ phiếu– Mã số 71

– Chỉ tiêu này phản chiếu lãi suy giảm trên cổ phiếu, có tính tới việc ảnh hưởng của những phương pháp sau này hoàn toàn có thể được đổi khác thành cổ phiếu cùng trộn loãng quý hiếm CP.

– Chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài bao gồm của người tiêu dùng CP là công ty hòa bình. Đối cùng với đơn vị người mẹ là công ty CP, chỉ tiêu này chỉ được trình diễn trên Báo cáo tài chủ yếu hòa hợp nhất, không trình bày bên trên Báo cáo tài chính riêng của công ty chị em.

– Lãi suy bớt trên cổ phiếu được xác định nlỗi sau:

*

– Xác định lợi tức đầu tư (hoặc lỗ) phân chia mang lại cổ đông tải CP càng nhiều để tính lãi suy sút bên trên cổ phiếu:

*

Trường hợp chủ thể trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu trên Báo cáo tài thiết yếu hòa hợp tốt nhất thì lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp lớn vào kỳ là lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp được tính bên trên cơ sở thông báo hợp độc nhất. Trường đúng theo công ty trình bày trên Báo cáo tài chính riêng biệt thì lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ là ROI hoặc lỗ sau thuế của riêng rẽ đơn vị.

+ Các khoản điều chỉnh bớt ROI hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn nhằm tính ROI hoặc lỗ phân chia mang lại cổ phiếu rộng lớn khi khẳng định lãi suy bớt bên trên cổ phiếu

Cổ tức của CP ưu đãi:Cổ tức của CP chiết khấu gồm những: Cổ tức của cổ phiếu khuyến mãi ko lũy kế được thông báo trong kỳ báo cáo và cổ tức của CP ưu đãi luỹ kế tạo ra vào kỳ report. Cổ tức của CP khuyến mãi được xem như sau:

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi=Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãixMệnh giá cổ phiếu ưu đãi

Khoản chênh lệch lớn hơn thân quý hiếm phù hợp của khoản tkhô cứng toán thù cho những người mua với cái giá trị ghi sổ của CP ưu đãi khi đơn vị cổ phần mua lại cổ phiếu khuyến mãi của tín đồ mua.

Khoản chênh lệch to hơn thân giá trị phải chăng của cổ phiếu rộng rãi hoặc các khoản thanh hao toán thù không giống thực hiện theo điều kiện biến đổi hữu ích tại thời gian thanh hao toán thù với cái giá trị phải chăng của cổ phiếu rộng lớn được thiết kế theo điều kiện đổi khác cội.

Các khoản cổ tức hoặc những khoản khác tương quan cho tới CP nhiều tiềm năng có tác động suy giảm Các khoản lãi được ghi nhận vào kỳ liên quan tới CP phổ quát tiềm năng tất cả tác động ảnh hưởng suy giảm Các yếu tố không giống có tác dụng bớt lợi tức đầu tư sau thuế nếu thay đổi cổ phiếu càng nhiều tiềm năng bao gồm ảnh hưởng suy bớt thành CP phổ thông.ví dụ như, những khoản ngân sách để đổi khác trái khoán biến đổi thành CP rộng lớn làm cho giảm ROI sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn trong kỳ.

+ Xác định các khoản điều chỉnh tăng lệch giá hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp:

Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lí của khoản thanh toán thù cho tất cả những người thiết lập với mức giá trị ghi sổ của CP chiết khấu lúc cửa hàng cổ phần thâu tóm về CP khuyến mãi của người sở hữu. Các nguyên tố làm tăng lệch giá sau thuế nếu thay đổi cổ phiếu càng nhiều tiềm năng tất cả ảnh hưởng suy giảm thành CP rộng lớn.lấy ví dụ như, Lúc chuyển đổi trái phiếu biến hóa thành cổ phiếu càng nhiều thì doanh nghiệp lớn sẽ được bớt ngân sách lãi vay tương quan tới trái phiếu biến hóa với việc làm tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp vào kỳ

– Số lượng CP để tính lãi suy sút trên CP.

Số lượng cổ phiếu để tính lãi suy giảm bên trên cổ phiếu được xác minh là số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông giữ hành vào kỳ cộng (+) cùng với số bình quân gia quyền của CP phổ thông sẽ tiến hành xây cất thêm trong trường hợp toàn bộ các cổ phiếu rộng lớn tiềm năng có tác động suy giảm mọi được biến đổi thành CP đa dạng.

+ Xác định con số bình quân gia quyền của cổ phiếu rộng lớn sẽ tiến hành xây dừng thêm vào kỳ

Cổ phiếu rộng lớn sẽ tiến hành thiết kế thêm vào kỳ được coi là CP ít nhiều tiềm năng tất cả tác động ảnh hưởng làm cho suy sút lãi trên cổ phiếu. Gồm:

Quyền chọn tải bệnh quyền với những hình thức tương tự. Công cầm cố tài chủ yếu rất có thể đổi khác. Cổ phiếu diện tích lớn tạo ra tất cả điều kiện. Hợp đồng được tkhô hanh tân oán bởi CP phổ biến hoặc bởi tiền. Các quyền lựa chọn đã được thiết lập. Quyền chọn buôn bán đã xây dừng.

Việc khẳng định số lượng CP thêm sẽ được kiến tạo thêm vào kỳ được thực hiện theo hiện tượng của Chuẩn mực kế tân oán “Lãi bên trên cổ phiếu”.


Chuyên mục: Tài liệu