bạn trai tôi là quái vật

 Bạn trai tớ là tai ác vật

(Ngã đích nam giới hữu thị tai ác vật)

Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ

Thể loại: Trọng sinh, niên hạ công, chủng điền văn, thanh mai trúc mã, 1×1, HE.

Bạn đang xem: bạn trai tôi là quái vật

Couple: Ngô Kình Thương x Đỗ Tu Nhiên.

Editor + Beta: Yunhee Jung

Tình trạng edit:  đã trả ^^

Lời của căn nhà nhà: 

– Đây là phiên trước tiên tớ edit đam mỹ, những truyện trước đều là gửi ver, rộng lớn nữa một giờ bông bẻ song cũng ko biết, ở đâu ko thể nắm vững tớ chém a, nhưng nhưng mà ko  ảnh hưởng trọn gì cho tới nội dung cả. Mong những nường bỏ dở cho!

– Đây là phiên bản dịch phi thương nghiệp, hy vọng quý khách chớ đưa theo đâu post nhé! Mà sao từng chương của chính nó nhiều năm như thế, tối thiểu cũng nên 5 page, sở hữu dòng sản phẩm mọi rợ rộng lớn 10 page o[﹏]o 

– Hic tớ mong muốn thực hiện một phiên bản yunjae ver (máu shipper nổi lên), nếu như ai mong muốn hiểu thì tớ tiếp tục thực hiện ^__^

– Chương này in đậm là bịa đặt PASSTất cả những pass đều viết lách ngay tắp lự, ko lốt, ko viết lách hoa nhé

Chương 42: Tên “tình địch” của Ngô Kình Thương, người đã trở nên cậu chọc thủng lốp xe pháo sau phiên họp mặt trước tiên, pass bao gồm 3 từ

Chương 43: Đỗ Tu Nhiên hoặc gọi Ngô Kình Thương là gì, pass bao gồm 7 chữ cái

Mục lục

Văn án

Chương 1 – Chương 2

Chương 3 – Chương 4– Chương 5

Chương 6– Chương 7– Chương 8– Chương 9

Chương 10– Chương 11– Chương 12– Chương 13– Chương 14

Chương 15– Chương 16– Chương 17– Chương 18

Chương 19 – Chương 20 – Chương 21

Xem thêm: sau khi gả thay tôi cười gần chết

 Chương 22 – Chương 23

Chương 24

Chương 25 – Chương 26

Chương 27 – Chương 28 – Chương 29

Chương 30 – Chương 31 – Chương 32 – Chương 33

Chương 34– Chương 35– Chương 36–  Chương 37– Chương 38

Chương 39– Chương 40– Chương 41– Chương 42

Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

 Chương 46 – Chương 47

Chương 48

Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53

Chương 54– Chương 55 – Chương 56 – Chương 57

Chương 58– Chương 59– Chương 60

Chương 61

Chính văn hoàn

.

Xem thêm: tác giả mạch ngôn xuyên

PHIÊN NGOẠI

Phần phiên nước ngoài chúng ta vô ĐÂY hiểu nhé ^^

.

Toàn văn hoàn