bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi

Tên truyện: Bạn nằm trong bàn cậu tươi tỉnh lại đi

Tác giả: Nhất Mồi Sát Trư Đao/Sa Trụ Đao

Bạn đang xem: bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi

Editor: Bưởi

Thể loại: học lối, tự do thoải mái, khôi hài, công sủng thụ

Nguồn raw: Kho tàng đam mỹ

Vui lòng ko đưa đi điểm khác


GIỚI THIỆU

Đồng Đồng mơ một niềm mơ ước.

Mơ thấy một học viên gửi ngôi trường mới nhất cho tới.

Học sinh gửi ngôi trường rất rất đẹp nhất trai, học viên gửi ngôi trường âm thầm mến cậu, học viên gửi ngôi trường còn chống hít cậu.

Thế tuy nhiên sau cuối học viên gửi ngôi trường đá cậu.

Hôm sau.

Giấc mơ phát triển thành thực sự.

Học sinh gửi ngôi trường xuất hiện tại, trái ngược thực rất rất đẹp nhất trai.

Hình như yêu thương âm thầm cậu thật…

Đồng Đồng nuốt một ngụm nước miếng, cảm nhận thấy ko thể nối tiếp cải tiến và phát triển như vậy.

Cậu ham muốn ngăn ngừa học viên gửi ngôi trường âm thầm mến cậu.

Bước loại nhất: Chủ động tỏ tình!

Bước loại hai: Quen nhau!

Bước loại ba: Đá hắn!

Một, nhị hoàn thiện trót lọt.

Xem thêm: chú yêu em

Đồng Đồng tìm hiểu thời cơ vận dụng bước loại tía.

Sau bại liệt cậu ko trườn xuống nệm trong cả một tuần ngay tắp lự.

MỤC LỤC

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương 04

Chương 05 | Chương 06 | Chương 07 | Chương 08

Chương 09 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12

Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16

Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24

Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28

Chương 29 | Chương 30 | Chương 31 | Chương 32

Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40

Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44

Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48

Chương 49 | Chương 50 | Chương 51 | Chương 52

Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 | Chương 56

Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương 60

Xem thêm: truyện giang hồ

Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64

Ngoại truyện 1 | Ngoại truyện 2 | Ngoại truyện 3

Hết