bách quỷ tập

Bách quỷ tập luyện  -Cửu Lộ Phi Hương by Hắc Gia

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Bạn đang xem: bách quỷ tập

Chuyển ngữ: Hắc

Thể loại: huyễn huyễn

Giới thiệu:

Trong lòng từng người đều phải có một con cái hung thần.

Nàng sở hữu một cái cây bút, đem theo dõi một ước vọng như sở hữu như ko, xuyên trải qua không ít không khí không giống nhau, biên chép lại chuyện phong hoa tuyết nguyệt của những “Quỷ”.

Nữ chủ yếu độc thoại:

Tên tao là Bạch Quỷ, cũng là tên gọi của cái cây bút vô tay tao. Chỉ cần thiết thu đầy đủ một trăm mẩu chuyện về quỷ, nó sẽ bị triển khai xong cơn mơ ngàn năm của tao. Cuộc đời chìm nổi, năm mon ngấm thoắt, tao ko biết tiếp tục xuyên ko từng nào thứ tự, nhìn qua chuyện biết từng nào thăng trầm, từ từ tiếp tục quên người xưa, không thể tình yêu, tuy nhiên ước nguyện sâu sắc thẳm trong tim Khi xưa thì ko khi nào tan trở thành.

Mục lục

 Review

Quỷ Vu

♣Chương 1♣   

♣Chương 2♣    ♣Chương 3♣

♣Chương 4♣    ♣Chương 5♣    ♣Đoạn kết♣

Quỷ Thi

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠    ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠    ♠Chương 5♠    ♠Chương 6♠

♠Đoạn kết♠

Quỷ Họa

♥Chương 1♥

♥Chương 2♥   ♥Chương 3♥

♥Chương 4♥   ♥Chương 5♥   ♥Chương 6♥

♥Chương 7♥   ♥Chương 8 & Hết♥

Quỷ Thê

♦Chương 1♦

♦Chương 2♦   ♦Chương 3♦

♦Chương 4♦   ♦Chương 5♦   ♦Chương 6♦

♦Chương 7   ♦Đoạn kết♦

Quỷ Huynh

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠   ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠   ♠Chương 5♠   ♠Chương 6♠

♠Đoạn kết♠

Quỷ Trâm

♣Chương 1♣

♣Chương 2♣   ♣Chương 3♣

♣Chương 4♣   ♣Chương 5♣   ♣Chương 6♣  

♣Chương 7♣   ♣Chương 8♣    ♣Chương 9♣    ♣Đoạn kết♣

Quỷ Anh

♦Chương 1♦

♦Chương 2♦   ♦Chương 3♦

♦Chương 4♦   ♦Chương 5♦   ♦Chương 6♦

Xem thêm: Mitom TV - Kênh Trực Tiếp Bóng Đá Hôm Nay Miễn Phí

♦Đoạn kết♦

Quỷ Tướng

♥Chương 1♥

♥Chương 2♥   ♥Chương 3♥

♥Chương 4♥   ♥Chương 5♥   ♥Chương 6♥

♥Đoạn kết♥

Quỷ Miêu

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠   ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠   ♠Chương 5♠   ♠Chương 6♠

♠Chương 7♠   ♠Chương 8♠   ♠Chương 9♠  ♠Đoạn kết♠

Tết cô hồn

Quỷ Huyết

♣Mở đầu♣

♣Chương 1♣   ♣Chương 2♣

♣Chương 3♣   ♣Chương 4♣   ♣Chương 5♣  

 ♣Chương 6♣   ♣Chương 7♣    ♣Chương 8♣    

♣Chương 9♣   ♣Đoạn kết♣

Quỷ Giáo

♦Mở đầu♦ 

♦Chương 1♦   ♦Chương 2♦

♦Chương 3♦   ♦Chương 4♦   ♦Chương 5♦

♦Chương 6♦    ♦Chương 7♦   ♦Đoạn kết♦

Quỷ Thủ

♥Chương 1♥

♥Chương 2♥   ♥Chương 3♥

♥Chương 4♥   ♥Chương 5♥   ♥Kết thúc♥

Quỷ Yêu

♠Chương 1♠

♠Chương 2♠   ♠Chương 3♠

♠Chương 4♠   ♠Chương 5♠   ♠Chương 6♠

♠Chương 7♠   ♠Chương 8♠   ♠Chương 9♠  ♠Đoạn kết♠

Bạch Quỷ

♬Mở đầu♬

♬Chính văn♬

♬Kết thúc♬

—TOÀN VĂN HOÀN—

Ebook

Xem thêm: Cập nhật tin tức chuyển nhượng nóng nhất trên Xôi Lạc TV

PDF  PRC   EPUB

wattpad: 17333224

p/s: tiếp tục sửa lỗi ebook tiếp tục sit chữ ^^

Tác giả

Bình luận

hit club