bách luyện thành thần chap

Bách Luyện Thành Thần

Tập 58 - Tập 59 - Tập 60

Bạn đang xem: bách luyện thành thần chap

đôi mươi Phút

Mới nhất: Tập 58

Thể Loại: Luyện Cấp

Nội dung phim

Xem thêm: truyện chiếc lược tình yêu trong sáng

Bách Luyện Thành Thần

Gia tộc suy vong, chí thân thiện bắt gặp nàn, La Chinh kể từ bên trên mây cao rơi xuống phát triển thành một gia nô nhát mọn, nhập một trái đất bị sức khỏe thần túng thiếu cai trị, những tộc không ngừng nghỉ đấu tranh giành, không đành lòng rơi đọa La Chinh vô tình học tập được công pháp thần túng thiếu, luyện bạn dạng thân thiện trở nên khí, cuộc đấu tranh giành nổi dậy hé đi ra kể từ trên đây.

Xem thêm: tiểu thuyết cố tổng lại phát điên rồi

Hệ thống tu luyện:
Cảnh giới nhục thân thiện – Cảnh giới linh hồn
Luyện Bì Cảnh – Chiến Hồn Cảnh
Luyện Nhục Cảnh – Bích Hồn Cảnh (Bích Ngọc Chiến Hồn)
Luyện Cốt Cảnh – Ngân Hồn Cảnh (Bạch Ngân Chiến Hồn)
Luyện Tạng Cảnh – Kim Hồn Cảnh (Hoàng Kim Chiến Hồn)
Luyện Tủy Cảnh – Thần Hồn Cảnh (Hoàng Kim Chiến Hồn + Đế Hồn Khắc Ấn)
Đạo Đài Bát Trọng – Chân Thần Chi Hồn (Dương Hồn Cảnh)
Thần Đài Cửu Tinh -> Hoang Thần Chi Thể -> Phiệt Thể Cảnh – Bỉ Ngạn Chi Hồn (Dương Hồn → Điện Hồn Chí Cực)
Hồn Nguyên Cảnh (Vạn Kiếp Chi Thể, sau Phiệt Thể Cảnh cho tới rất rất hạn lại tiến thủ nhập vùng khu đất Kiếp Cốt của tầng trời loại 31 tu thành) – Thánh Hồn Cảnh ( Vô Sắc Niệm Thể, sau Điện Hồn Chí Cực lại cường điệu hóa ở Hồn Thành của tầng trời loại 29)

Hệ Thống Chân Nguyên:
Tiên Thiên Tắc Cảnh
Chiếu Thần Cảnh
Thần Đan Cảnh
Hư Kiếp Cảnh
Sinh Tử Cảnh
Thần Hải Cảnh
Thần Cực Cảnh
Thần Biến Cảnh
Giới Chủ Cảnh
Thiên Tôn
Chân Thần Cảnh
Hoang Thần Cảnh
Thánh Nhân
Bỉ Ngạn Cảnh (chia thực hiện 33 tầng trời, Bỉ Ngạn Cảnh tối đa chỉ hoàn toàn có thể tới tầng 13)
Hồn Nguyên Cảnh
Hỗn Độn Cổ Thần
Chung Yên Chi Chủ.

Bách Luyện Thành Thần