Nghĩa của từ : apathetic là gì, apathetic tiếng anh là gì

     
And these young people, when I talk khổng lồ them, basically they were either depressed or apathetic, or bitter and angry.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ : apathetic là gì, apathetic tiếng anh là gì


Và những người trẻ này, lúc tôi thì thầm cùng với bọn họ, cơ phiên bản thì họ bi hùng pnhân hậu, hay thờ ơ, xuất xắc chua xót và tức giận.
The apathetic attitude of the Indian government & the national media towards the alleged killing of Tamil Nadu fishermen by the Sri Lankan Navy is being strongly condemned.
Thái độ thờ ơ của chính phủ nước nhà Ấn Độ và các phương tiện đi lại truyền thông media giang sơn so với câu hỏi sát hại ngư gia Tamil Nadu của Hải quân Sri Lanka hiện giờ đang bị lên án mạnh khỏe.
Caltech undergraduates have historically been so apathetic khổng lồ politics that there has been only one organized student prothử nghiệm in January 1968 outside the Burbank studtiện ích ios of NBC, in response to lớn rumors that NBC was to cancel Star Trek.
Sinc viên bậc đại học sinh sống Caltech trước nay biết đến là không nhiều quan tâm cho chủ yếu trị; chỉ tất cả một cuộc biểu tình bội nghịch đối bao gồm tổ chức triển khai của sinh viên vào thời điểm tháng một năm 1968 bên ngoài phòng thu của NBC làm việc Burbank, lúc nghe tới lời đồn là NBC sẽ xong xuôi chiếu phyên ổn Star Trek.
The old man , with an unspeakable sense of relief at the failure of the talisman , crept bachồng lớn his bed , & a minute or two afterward the old woman came silently & apathetically beside hyên ổn .
Ông lão , với cảm hứng dịu nhõm trong bụng lúc cho rằng cái bùa không hề linch nghiệm , đã trở lại nệm , với một hai phút ít sau bà rứa lặng lẽ âm thầm cho mặt và thờ ơ ở bên cạnh ông .
They may appear to lớn be self-satisfied or apathetic, like the Israelites, or may be opposed khổng lồ God’s message.
Họ có vẻ tự mãn hoặc thờ ơ, tựa như các bạn Y-sơ-ra-ên, hay là họ có thể chống lại thông điệp của Đức Chúa Ttách.
As such, Byakuya acts in an aristocratic manner — he seems always serene and apathetic towards other people, even when he is actually deeply conflicted.
Do vậy, Byakuya hành động theo phong thái quý tộc - anh có vẻ luôn luôn luôn tkhô cứng thản cùng thờ ơ đối với tín đồ không giống, trong cả khi thực thụ mâu thuẫn sâu sắc.
(1 John 5:3) Even when people are apathetic or opposed, we joyfully continue lớn work hard for Jehovah.
(1 Giăng 5:3) Dù fan ta thờ ơ hoặc chống đối, chúng ta vẫn vui mắt tiếp tục cần mẫn thao tác mang lại Đức Giê-hô-va.
A Witness from the United States wrote: “I read it immediately và cannot wait to use it in the field ministry, as we meet so many people who are apathetic và who put no trust in the Bible.”
Một Nhân-bệnh trên Hoa Kỳ viết: “Tôi đọc cuốn này ngay lập tức mau chóng với rét lòng sử dụng vào thánh chức, vì công ty chúng tôi gặp không ít người dân lãnh đạm cùng thiếu tín nhiệm Kinh-thánh”.

Xem thêm:


There are many opposers in some areas, and in others the people in general are apathetic and unresponsive sầu toward the Kingdom message.
Tại vài ba khu vực có tương đối nhiều tín đồ kháng đối với trên mọi địa điểm khác thì người ta lãnh đạm, ko hưởng ứng thông điệp về Nước Ttránh.
It is important to lớn note that anyone, youth or adult, who does not experience the deeper delta stages will likely feel fatigued, apathetic, or even depressed the next day.
Cần để ý rằng nếu như không trải qua quá trình ngủ sâu delta thì một bạn, mặc dù nhỏ dại giỏi bự, vẫn dễ bị mệt mỏi, lừ đừ hoặc thậm chí đau đớn vào trong ngày bữa sau.
This is especially true if we keep meeting individuals who are apathetic, antagonistic, or even belligerent when we Call at their homes with the Kingdom message.
Vấn đề này đặc biệt đúng vào khi họ cứ đọng gặp những người dân thờ ơ, kháng đối, hoặc thậm chí là hung hăng lúc chúng ta mang thông điệp Nước Ttránh mang lại cùng với họ.
(1 Timothy 4:8) Interestingly, in the United States —where you might think that people in general are apathetic or secular-minded— one poll revealed that fully half of the youths take religion very seriously, & a third say that religious faith is “the most important influence” in their life.
(1 Ti-mô-thê 4:8) Điều xứng đáng chú ý là làm việc Hoa Kỳ, chỗ nhưng chắc hẳn rằng bạn cho rằng nhiều phần tín đồ ta đông đảo lãnh đạm hay có tinh thần cố gắng tục, thì một cuộc dò xét cho biết thêm tối thiểu gồm đến phân nửa tkhô cứng thiếu hụt niên quan tâm nghiêm túc đến tôn giáo, cùng một phần tía bảo rằng tín ngưỡng là “ảnh hưởng đặc biệt nhất” trong đời sống họ.
Such developments can cause a person who was previously apathetic —or even opposed— to respond favorably.
Những vấn đề đó rất có thể khiến cho một vài tín đồ trước đây thờ ơ, hoặc thậm chí chống đối, mà lại hiện nay họ hưởng trọn ứng thông điệp.
* Am I seeking divine direction through daily scripture study, pondering, & prayer, or have sầu I chosen to lớn be so busy or apathetic that I don’t take time to study the words of Christ, ponder them, và converse with my Heavenly Father?
* Tôi gồm đang kiếm tìm kiếm sự giải đáp linh nghiệm bằng phương pháp học hỏi, suy ngẫm thánh thỏng cùng nguyện cầu từng ngày không, hoặc tôi đang lựa chọn mắc tuyệt thờ ơ để không để dành ra thời giờ đồng hồ nhằm mục đích giao lưu và học hỏi, suy ngẫm lời của Đấng Ky Tô, và tiếp xúc với Cha Thiên Thượng?
Even if the general reaction in Judea is apathetic, it does not stop Jesus from preaching actively and doing good works wherever he is.
Cho mặc dù dân chúng ngơi nghỉ Giu-đê nói phổ biến tất cả cách biểu hiện thờ ơ, Chúa Giê-su vẫn lành mạnh và tích cực rao giảng với thao tác làm việc lành làm việc bất kể chỗ nào ngài cho.
2 Duy trì niềm vui: Nếu ghi nhớ đến lý do tại sao nhiều người dân lãnh đạm, điều đó để giúp bọn họ gia hạn nụ cười.
This creates a vicious circle, diminishing further the time they spover with increasingly apathetic, aggressive sầu và deviant children.”
Điều kia chỉ tạo ra một vòng luẩn quẩn, khiến chúng ta càng gồm ít thời gian để bảo ban những đứa con càng ngày càng trnghỉ ngơi bắt buộc thờ ơ, tốt khiến gỗ, hung hăng và hỏng hỏng”.
If they seem apathetic toward the message we bring them, bởi I seek khổng lồ understand why they feel as they do?

Chuyên mục: