áo thun tiếng anh là gì

Bạn hẳn rất gần gũi gì với những kể từ vựng chỉ phục trang thân thuộc thông thường ngày như “shirt (sơ mi)”, “T-shirt (áo thun)”, “jeans (quần jean)” v.v….Nhưng trên đây đơn giản những phục trang phổ biến nhất, ngoại giả còn vô số những loại phục trang không giống nhưng mà không nhiều người biết gọi thương hiệu. Trang phục là một trong những trong mỗi chủ thể thân thuộc so với bất kì nền văn hóa truyền thống này, chính vì thế chúng ta nên chuẩn bị cho chính mình những kiến thức và kỹ năng về chủ thể này nhằm rất có thể ứng đối thuần thục trong mỗi trường hợp không giống nhau. Bây giờ hãy nằm trong FLYER mày mò kho tàng kể từ vựng về quần áo ngay lập tức tại đây nhé. 

1. Từ vựng về ăn mặc quần áo vô giờ Anh

Quần áo hiện đang có thể được chia thành nhiều loại dựa vào tính năng dùng như: phục trang văn phòng, phục trang thông thường ngày, ăn mặc quần áo thể thao… Dường như, ăn mặc quần áo cũng rất được phân loại dựa vào nam nữ và tuổi thọ. Trong nội dung bài viết này các bạn sẽ thám thính hiểu về những kể từ vựng ăn mặc quần áo được phân loại như sau: 

Bạn đang xem: áo thun tiếng anh là gì

 • Quần áo mang đến con trẻ sơ sinh và con trẻ mới mẻ biết đi
 • Trang phục nữ
 • Trang phục nam
 • Trang phục unisex (cho cả phái mạnh và nữ)
 • Quần áo thể thao
 • Đồ lót
Từ vựng về quần áo
Từ vựng về ăn mặc quần áo vô giờ Anh

1.1. Từ vựng về ăn mặc quần áo mang đến con trẻ sơ sinh và con trẻ mới mẻ biết đi

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
Anorak/ænəræk/Một loại áo khóa ngoài sở hữu nón quấn đầu
Apron/ˈeɪprən/Tạp dề, chứa đựng ngực và bụng
Babygro/beɪbigro/Bộ đồ gia dụng mang đến con trẻ sơ sinh được làm  vị vật liệu co và giãn, tay lâu năm, che phủ cả chân, cẳng chân và cơ thể
Beanie/ˈbēnē/Mũ len tròn trặn, ôm sát đầu 
Bib/bɪb/Yếm 
Bodysuit/ Onesies/bɒdisjuːt/,
/ˈwənzē/
Bộ áo ngay tắp lự quần coi như là áo thun tuy nhiên lâu năm qua chuyện eo và cố định và thắt chặt vị nút mặt dưới quần
Bootees/booties/ˈbuːtiːz/Giày mượt mang đến em bé bỏng, vị len hoặc vải
Cagoule/kəˈɡo͞ol/Áo choàng ko ngấm nước, sở hữu nón quấn đầu
Diaper/ Nappy/ˈdaɪəpə/,
/ˈnæpi/
Tã lót
Mittens/mɪtnz/Găng tay loại tách ngón loại ngoài tứ ngón còn lại
Overalls/ˈəʊvərɔːlz/Quần yếm, áo ngay tắp lự quần kèm cặp 2 chão yếm treo ở vai
Romper suit/ˈrɒmpə sjuːt/Bộ áo ngay tắp lự quần tự do mang đến con trẻ sơ sinh và trẻ con, phần cẳng chân chỉ lâu năm cho tới đùi, ống tay áo cộc.
Sailor suit/ˈseɪlə sjuːt/Bộ đồ gia dụng giành cho trẻ nhỏ coi tương tự như đồng phục của thủy thủ
Sleepsuit/sliːp sjuːt/Bộ đồ gia dụng ngủ, design như là bodysuit tuy nhiên lâu năm cho tới không còn cẳng chân, vật liệu thông thường cứng cáp và ấm cúng để giữ lại rét mướt ban đêm
Từ vựng về ăn mặc quần áo mang đến trẻ 

1.2. Từ vựng về ăn mặc quần áo mang đến nữ

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
A Line skirt/ə laɪn skɜːt/Váy chữ A
Blouse/blaʊz/Áo loại phái đẹp, áo cánh
Bustier/bys.tje/Áo yếm nịt ngực
Button-through/ˈbʌtn-θruːdrɛs/Váy vận chuyển cúc 
Dress/drɛs/Váy liền
Caftan/kaftan/ˈkæftən/Áo váy đầm lâu năm rộng lớn,ống tay áo rộng
Cloak/kləʊk/Áo choàng, áo khóa ngoài ko tay
Culottes/pen skirt/kʊˈlɒts/ pɛn skɜːtQuần fake váy
Dressing gown/ˈdrɛsɪŋ gaʊn/Áo choàng tắm
Dungarees/dʌŋgəˈriːz/Quần yếm, thông thường vị vải vóc thô
Evening dress / Evening gown/ˈiːvnɪŋ drɛs/
/ˈiːvnɪŋ gaʊn/
Váy dạ hội
Formal dress/ˈfɔːməl drɛs/Lễ phục
House dress/haʊs drɛs/Kiểu váy sơ-mi truyền thống, dáng vẻ lâu năm, sở hữu nhì túi rộng lớn phía trước
Jumper/ˈʤʌmpə/Áo len lâu năm tay
Leggings/ˈlɛgɪŋz/Quần ôm sát chân
Leotard/ˈli(ː)əʊtɑːd/Áo nịt (áo một miếng, che phần thân thiết tuy nhiên nhằm lộ song chân)
Maternity dress/məˈtɜːnɪti drɛs/Váy bầu
Miniskirt/ˈmɪnɪskɜːt/Váy ngắn
Nightdress/ˈnaɪtdrɛs/Váy ngủ
Pinafore dress/ˈpɪnəfɔː drɛs/Áo váy đầm sát nách
Pleated skirt/ˈpliːtɪd skɜːt/Váy xếp ly
Ruffled skirt/ˈrʌfld skɜːt/Kiểu váy tầng
Sarong/səˈrɒŋ/Kiểu váy tương tự như một tấm vải vóc quấn, buộc túm
Slacks/slæks/Váy thụng, váy rộng
Sheath Dress/ʃiːθ drɛs/Đầm cộc ôm sát thân
Sheath skirt/pencil skirt/ʃiːθ skɜːt/
/ˈpɛnsl skɜːt/
Váy cây bút chì
Skirt/skɜːt/Chân váy
Skort/skôrt/Quần fake váy ngắn
Trapeze dress/trəˈpiːz drɛs/Váy suông xòe rộng lớn kể từ bên trên xuống
Tunic dress/ˈtjuːnɪk drɛs/Váy dáng vẻ lâu năm, tay suôn trực tiếp, ko xòe
Wedding dress/ˈwɛdɪŋ drɛs/Áo cưới
Từ vựng về ăn mặc quần áo mang đến nữ

1.3. Từ vựng về ăn mặc quần áo mang đến nam

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
Blawer/ˈblɑu̯ə/Áo đem dạng vest
Bow tie/baʊ taɪ/Nơ thắt cổ áo
Boxer shorts/ˈbɒksə ʃɔːts/Quần đùi
Boxy tee /ˈbɒk.si tiː/Áo phông rộng lớn, vật liệu thông thoáng mát
Business suit/ˈbɪznɪs sjuːt/Bộ âu phục
Cardigan/ˈkɑːdɪgən/Áo đem len vận chuyển phía trước
Chinos  /ˈtʃiː.nəʊz/ Quần dáng vẻ rộng lớn thực hiện vị vải vóc bông đan chéo
Dinner jacket/ˈdɪnə ˈʤækɪt/Áo đem sang trọng mang đến những sự khiếu nại quan trọng đặc biệt vô bữa tối, đem kèm cặp với sơ-mi sở hữu nơ cổ áo
Hawaiian shirt/həˈwaɪən ʃɜːt/Áo sơ-mi lụa in nhiều hình tiết nhiều màu sắc sắc
Jorts/jɔːt/Quần sooc vị vải vóc jean
Kilt/kɪlt/Một dạng váy phái mạnh, bắt mối cung cấp kể từ phục trang truyền thống lịch sử của phái mạnh vùng bắc Scotland
Polo shirt/ˈpəʊləʊ ʃɜːt/   Áo phông sở hữu cổ
Rugby shirt/ˈrʌɡ.bi ʃɜːt/Sơ mi bóng bầu dục, thông thường sở hữu sọc kẻ màu sắc sáng
Suit/sjuːt/Bộ com lê
Tailcoat/ˈteɪlˈkəʊt/Áo đuôi tôm
Three-piece suit/ˈθriːpiːs sjuːt/Bộ đồ gia dụng phái mạnh bao hàm quần, áo gi lê và áo khoác 
Trackpants/træk pænts/Quần vải vóc thể thao, ống suông, sở hữu sọc kẻ 2 bên
Tuxedo/tʌkˈsiːdəʊ/Bộ lễ phục trang trọng 
Vest/vɛst/Áo đem ko tay
Waistcoat/ˈweɪskəʊt/Áo gi lê, thông thường đem nằm trong tuxedo
Từ vựng về ăn mặc quần áo mang đến nam

1.4. Từ vựng về ăn mặc quần áo trung tính (unisex)

Thuật ngữ “unisex” là việc phối kết hợp thân thiết “uni” (viết tắt của “union”) tức thị “liên kết” và “sex” tức thị “giới tính”. Trang phục “unisex” rất có thể hiểu là những loại ăn mặc quần áo được design tương thích cho tất cả phái mạnh và phái đẹp.

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
Anorak/ænəræk/Một loại áo khóa ngoài sở hữu nón quấn đầu
Bathrobe/bɑːθ rəʊp/Áo choàng tắm
Blazer/ˈbleɪzə/Áo đem nhẹ nhàng, mẫu mã đơn giản
Cargo pants/ˈkɑːgəʊ pænts/Quần sở hữu túi hộp
Dress pants/ trousers/drɛs pænts/ 
/ˈtraʊzəz/
Quần âu, quần tây
Fleece jacket/fliːs ˈʤækɪt/Áo đem nỉ
Hoodie/ˈhʊdi/Áo nỉ sở hữu nón quấn đầu
Jackets/ˈʤækɪts/Áo đem ngắn 
Jeans/ʤiːnz:/Quần jean
Overalls/ˈəʊvərɔːlz/Quần yếm 
Overcoat/ˈəʊvəkəʊt/Áo măng tô
Poncho/ˈpɒnʧəʊ/Áo choàng sở hữu mẫu mã như 1 cái khăn quàng form size lớn
Pullover/ Jumper/ˈpʊlˌəʊvə/
/ˈʤʌmpə/
Áo len chui đầu, lâu năm tay
Pijamas/pəˈʤɑːməz/Quần áo ngủ
Raincoat/ˈreɪnkəʊt/Áo mưa
Shirt/ʃɜːt/Áo sơ mi
Shorts/ʃɔːts/Quần ngắn
Singlet/ˈsɪŋglɪt/Áo sơ-mi ko tay
Smart clothes/smɑːt kləʊðz/Quần áo lịch sự, đem trong mỗi sự khiếu nại chủ yếu thức
Suit/sjuːt/Bộ com lê phái mạnh hoặc nữ
Sweater/ˈswɛtə/Áo lâu năm tay, thông thường vị len
Sweatpants/ˈswɛtpænts/Quần vải vóc mỏng mảnh, nhẹ
Sweatshirt/swɛt ʃɜːt/Áo lâu năm tay, thông thường vị vải vóc cotton
Tank top/tæŋk tɒp/Áo ko tay (áo khoét nách)
Trench coat/trɛnʧ kəʊt/Áo đem lâu năm, rộng lớn, sở hữu thắt lưng 
T-shirt/ˈtiːʃɜːt/Áo phông cộc tay
Uniform/ˈjuːnɪfɔːm/Đồng phục
Từ vựng về ăn mặc quần áo trung tính

1.5. Từ vựng về phục trang thể thao

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
Bikini/bɪˈkiːni/Áo tắm nhì mảnh
Bike shorts/baɪk ʃɔːts/Quần sooc đưa đi xe đạp điện (tập luyện)
Cami tank/kæmɪ tæŋk/Áo nhì chão ko tay
Gym clothes/ʤɪm kləʊðz/Quần áo tập dượt gym
Jogging suit/ˈʤɒgɪŋ sjuːt/Bộ ăn mặc quần áo rộng lớn, tự do, đem nhằm chạy cỗ hoặc thực hiện thông thường phục
One-piece bathing suit/wʌn-piːs ˈbeɪðɪŋ sjuːt/Đồ tập bơi một mảnh
Speedos/ˈspi.ˌdoʊs/Quần tập bơi của nam
Sports bra/spɔːts brɑː/Áo ngực thể thao
Swimming trunks/swɪmɪŋ trʌŋks/Quần bơi
Swimsuit/ˈswɪmsuːt/Đồ bơi
Tracksuit/ˈtræks(j)uːt/Bộ ăn mặc quần áo rộng lớn,ấm, đem nhằm luyện tập thể thao hoặc thực hiện thông thường phục
Training jacket /ˈtreɪnɪŋ ˈʤækɪts/Áo đem thể thao
Trunks/trʌŋks/Quần cộc tập dượt thể thao
Workout clothes/ˈwɜːkaʊt kləʊðz/Quần áo ngay khi luyện tập thể thao
Từ vựng về phục trang thể thao

1.6. Từ vựng về đồ gia dụng lót

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
Bra/Slip/brɑː/
/slɪp/
Áo lót, áo ngực
Briefs/briːfs/Quần đùi
Corset/ˈkɔːsɪt/Áo nịt ngực
Knickers/ˈnɪk.əz/Quần lót chẽn gối nữ
Legwarmers/lɛg ˈwɔːməz/Tất ủ rét mướt chân (thường từ trên đầu gối cho tới đôi mắt cá)
Panties/Slips/ˈpæntɪz/
/slɪps/
Quần lót nữ
Petticoat/ˈpɛtɪkəʊt/Váy lót dài
Stockings/ˈstɒkɪŋz/Tất da
Tights/taɪts/Quần tất 
Underpants/’ˈʌndəˌpænts/Quần lót nam
Undershirt/ʌndəʃɜːt/Áo trong
Underwear/ˈʌndəweə/Quần áo lót
Y-fronts/waɪ-frʌnts/Quần chẽn nam
Từ vựng về đồ gia dụng lót

2. Từ vựng về những loại phụ kiện

Từ vựng về ăn mặc quần áo, những loại phụ kiện
Từ vựng về những loại phụ khiếu nại thời trang

2.1. Từ vựng về những loại nón

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
Balaclava/bæləˈklɑːvə/Mũ len quấn đầu và cổ
Beret/ˈbɛreɪ/Mũ nồi
Bowler / Derby hat/ˈbəʊlə/
/ˈdɑːbi hæt/
Mũ trái ngược dưa
Bucket Hat /ˈbʌkɪt hæt/Mũ tai bèo
Cowboy hat/ˈkaʊbɔɪ hæt/Mũ cao bồi
Fedora/fɪˈdəʊrə/Mũ phớt mềm
Flat cap/flæt ˈkæp/Mũ lưỡi trai
Helmet/ˈhɛlmɪt/Mũ bảo hiểm
Mortarboard hat/ˈmɔːtə bɔːd hæt/Mũ CN, SV group vô lễ đảm bảo chất lượng nghiệp
Straw hat/strɔː hæt/Mũ rơm
Top hat/tɒp hæt/Mũ chóp cao
Từ vựng về những loại nón

2.2. Từ vựng về những loại giầy dép

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
Boots/buːts/Giày bốt (thường cao cổ)
Business shoes/ˈbɪznɪs ʃuːz/Giày công sở
Chunky heel  /ˈʧʌŋki hiːl/Giày dép đế thô
Clog/klɒg/Guốc
Flats/flæts/Giày bệt
Flip-flops/flɪp-flɒps/Dép cặp, cút vô nhà
High-heeled shoes/haɪ-hiːld ʃuːz/Giày cao gót
Knee high boot/niː haɪ buːt/Bốt cao gót
Lace-up/ˈleɪs.ˈəp/Giày ống sở hữu chão buộc
Loafer/ˈləʊfə/Giày lười
Sandals/ˈsændlz/Loại dép sở hữu quai hậu
Slip on/slɪp ɒn/Giày chểnh mảng thể thao
Slippers/ˈslɪpəz/Dép lê, cút vô nhà
Sneakers/ˈsniːkəs/Giày thể thao
Stilettos/stɪˈlɛtəʊz/Giày gót nhọn
Wedge boot/wɛʤ buːt/Giày đế xuồng
Wellingtons/ˈwɛlɪŋtənz/Ủng cao su
Từ vựng về những loại giầy dép

2.3. Từ vựng về những phụ khiếu nại cá thể khác

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt
Belt/bɛlt/Dây sườn lưng, thắt lưng
Bracelet/ˈbreɪslɪt/Vòng treo tay
Earmuffs/ˈɪəmʌf s/Mũ len che tai chống lạnh
Earrings/ˈɪəˌrɪŋz/Hoa tai
Glasses/ˈglɑːsɪz/Kính mắt
Gloves/glʌvz/Găng tay
Handbag/ˈhændbæg/Túi xách
Makeup kit/ˈmeɪkʌp kɪt/Bộ đồ gia dụng trang điểm
Necklace/ˈnɛklɪs/Vòng cổ
Perfume/ˈpɜːfjuːm/Nước hoa 
Purse/pɜːs/Ví (phụ nữ)
Ring/rɪŋ/Nhẫn
Scarf/skɑːf/Khăn quàng
Shawl/ʃɔːl/Khăn choàng (quấn vai, đầu)  
Socks /sɒk/Vớ ngắn
Stockings/ˈstɒkɪŋz/Vớ dài
Sunglasses/ˈsʌnˌglɑːsɪz/Kính đuối, kính râm
Tie/taɪ/Cà vạt
Umbrella/ʌmˈbrɛlə/Dù, ô
Wallet/ˈwɒlɪt/Ví (nam)
Watch/wɒʧ/Đồng hồ
Từ vựng về những phụ khiếu nại khác

3. Một số cụm kể từ tương quan cho tới phục trang và thời trang

Cụm từÝ nghĩa
Tailor-made clothesQuần áo may đo
StylishCó gu, sở hữu phong cách
Ready-made clothesQuần áo may sẵn
On the catwalkTrên sân khấu thời trang
Old fashionLỗi thời, lạc hậu
Off the peg Quần áo hiện đang có sẵn
Must haveThứ gì bại liệt rất rất thời trang và năng động, cần có
Mix and matchPhối đồ
Hand-me-downsQuần áo mang đến (ví dụ được trả kể từ anh/chị cho tới em)
Fashion showBuổi màn trình diễn thời trang và năng động, lịch trình màn trình diễn thời trang 
Fashion iconBiểu tượng thời trang
Fashion houseNhà thời trang và năng động, một doanh nghiệp chào bán (thường là đồ gia dụng vướng tiền) những loại ăn mặc quần áo mới
FashionableHợp thời trang
Express themselvesThể hiện tại cá tính
Dressed to tướng killĂn đem nổi trội, tạo nên chú ý
Designer labelMột doanh nghiệp design ăn mặc quần áo có tiếng (thường là vướng tiền)
Classic stylePhong cơ hội cổ điển 
Casual clothesQuần áo thông thường, ko trang trọng
A slave to tướng fashionNô lệ mang đến thời trang và năng động, người luôn luôn bị ám ảnh vị chuyện ăn diện hợp ý thời trang và năng động và đuổi theo xu hướng  

4. Những Brand Name thời trang và năng động nổi tiếng

Khi đang được học tập về ăn mặc quần áo, các bạn ko thể ko nghe biết những Brand Name thời trang và năng động có tiếng. Dưới đó là thương hiệu một trong những Brand Name kèm cặp phiên âm và vấn đề cơ bạn dạng về những doanh nghiệp thời trang và năng động này:

 • LOUIS VUITTON  /ˈlu:i vəˈta:n/

Louis Vuitton is the world’s most valuable luxury brand. Its products include leather goods, handbags, trunks,  shoes, watches, jewelry, and accessories. Most of these are adorned with the LV monogram. 

Louis Vuitton là Brand Name xa vời xỉ có mức giá trị nhất toàn cầu. Các thành phầm của doanh nghiệp bao hàm đồ gia dụng domain authority, túi xách tay, rương, giầy dép, đồng hồ đeo tay, đồ gia dụng trang sức đẹp và phụ khiếu nại. Hầu không còn thành phầm đều tô điểm với chữ lồng LV.  

 • GUCCI  /ɡʊ.’tʃiː/

Gucci is an Italian high-end luxury fashion house based in Florence, Italy.  Its product lines include handbags, ready-to-wear, footwear, and accessories, makeup, fragrances, and trang chủ decoration.

Gucci là một trong những doanh nghiệp thời trang và năng động thời thượng của Ý đặt điều bên trên Florence, Ý. Các sản phẩm của doanh nghiệp bao hàm túi xách tay, đồ gia dụng may sẵn, giầy dép, phụ khiếu nại, đồ gia dụng make up, nước hoa và đồ dùng tô điểm mái ấm cửa ngõ.

 • HERMÈS  /ɛərˈmɛz/ 

Hermès is a luxury fashion company based in Paris, France. The most prominent Hermès products are Birkin handbags and silk scarves. The characteristic of this brand is the limited number of products. Each product is carefully processed, quality investment from start to tướng finish by one artisan to tướng ensure its consistency when it reaches the customer.

Hermès là một trong những doanh nghiệp thời trang và năng động xa vời xỉ sở hữu trụ sở ở Paris, Pháp. Sản phẩm nổi trội nhất của Hermès cần nói đến túi xách tay Birkin và những cái khăn lụa. Điểm đặc thù của Brand Name này là con số thành phầm số lượng giới hạn và từng thành phầm được thiết kế kỹ lưỡng, góp vốn đầu tư quality vị duy nhất nghệ nhân từ trên đầu cho tới cuối nhằm mục đích đáp ứng tính nhất quán Lúc thành phầm cho tới tay khách hàng hàng.

 • PRADA   /ˈprɑː.dʌ/

Prada is an Italian fashion label specializing in high-end products for men and women (shoes, bags, fashion accessories…). Prada is considered one of the most influential designers in the fashion industry.

Prada là một trong những nhãn sản phẩm thời trang và năng động của Ý thường xuyên về những thành phầm thời thượng mang đến phái mạnh và phái đẹp (giày dép, túi xách tay, phụ khiếu nại thời trang…). Prada sẽ là một trong mỗi mái ấm design sở hữu tác động nhất vô ngành công nghiệp thời trang

 • CHANEL   /ʃɑ.’nel/

Founded in 1909-1910 by Coco Chanel, the brand is very well known for women’s clothing. Few people know that Chanel is a rare fashion company that is managed entirely privately, from the family of the original co-creator to tướng Mrs. Chanel. Private ownership is a common sườn of vintage French houses, but with a big name and multi-million dollar business lượt thích Chanel, it’s not easy to tướng keep up.  

Được Coco Chanel xây dựng kể từ trong thời điểm 1909-1910, Brand Name rất rất có tiếng về ăn mặc quần áo mang đến phụ phái đẹp.  Ít ai hiểu rằng Chanel là một trong những doanh nghiệp thời trang và năng động không nhiều được quản lý và vận hành trọn vẹn cá nhân, kể từ mái ấm gia đình của những người lúc đầu đồng gây dựng với bà Chanel. Sở hữu cá nhân là dạng phổ cập của những mái ấm thời trang và năng động truyền thống bên trên Pháp, tuy vậy với một thương hiệu tuổi hạc rộng lớn nằm trong việc làm sale lên tới mức sản phẩm triệu đô la như Chanel là vấn đề rất khó gì tạo được.   

 • RALPH LAUREN   /ˈlɔːrən, rælf/ 

The company is headquartered in Thành Phố New York City, and it produces products ranging from the mid-range to tướng the luxury segments. Ralph Lauren clothes are worn by many famous personalities in the world.

Polo is also one of the renowned brands under Ralph Lauren.

Công ty sở hữu trụ sở chủ yếu bên trên thành phố Hồ Chí Minh Thành Phố New York và phát hành những thành phầm kể từ phân khúc thị phần tầm trung cho tới thời thượng. Trang phục Ralph Lauren được rất nhiều anh hùng có tiếng bên trên toàn cầu đem.

Polo cũng là một trong những trong mỗi Brand Name có tiếng của Ralph Lauren.

 • BURBERRY  /ˈbɝː.bər.i/

Burberry is a British luxury fashion house, distributing exclusive luxury sportswear, fashion accessories, fragrances, sunglasses, and cosmetics. The fashion house’s signature square stripe pattern has become one of the most widely copied brands.  

Burberry là một trong những hãng  thời trang và năng động xa vời xỉ của Anh, phân phối hợp quần áo thể thao độc đáo và khác biệt sang trọng và quý phái, phụ khiếu nại thời trang và năng động, nước hoa, kính râm, và chất làm đẹp. Họa tiết hình sọc kẻ vuông đặc thù của hãng sản xuất thời trang và năng động này đang trở thành một trong mỗi Brand Name bị sao chép thoáng rộng nhất.  

 • VERSACE    /vɚ.ˈtʃɑːr.tʃɚ/

Gianni Versace S.r.l is an Italian haute couture house, more commonly known as Versace, founded by Gianni Versace in 1978. Clothing, accessories, perfumes, makeup and furniture products under the various brands of the Versace Group, are all luxury goods.

Gianni Versace S.r.l là hãng sản xuất thời trang và năng động thời thượng của Ý, thông thường được nghe biết bên dưới cái brand name cộc gọn gàng rộng lớn là Versace, được Gianni Versace xây dựng năm 1978. Các thành phầm ăn mặc quần áo, phụ khiếu nại, nước hoa, đồ gia dụng make up và thiết kế bên trong theo đuổi những Brand Name không giống nhau của Tập đoàn Versace, đều là những sản phẩm & hàng hóa cao cấp.

 • ARMANI   /ɑːrˈmɑː.ni:/

Armani is a world-famous Italian fashion house in the fields of designing, manufacturing, distributing and retailing fashion clothing, accessories, watches, glasses, jewelry, cosmetics, and perfume… was founded by famous stylist Giorgio Armani.

Armani provides impeccable tailoring, glamour, and amazing dressing. Hollywood stars are the most loyal customers of this brand.

Armani là một trong những hãng sản xuất thời trang và năng động có tiếng toàn cầu của Ý trong số nghành design, phát hành, phân phối và nhỏ lẻ ăn mặc quần áo thời trang và năng động, phụ khiếu nại, đồng hồ đeo tay, kính, trang sức đẹp, chất làm đẹp, nước hoa…được xây dựng vị người tạo mẫu có tiếng Giorgio Armani.

Armani hỗ trợ công ty may đo tuyệt vời nhất, những cỗ ăn mặc quần áo hấp dẫn và ấn tượng. Các ngôi sao sáng Hollywood là những tín đồ gia dụng trung thành với chủ nhất của Brand Name này.

 • CHRISTIAN DIOR  /krɪs. tʃi:n.di.’ɔːr/

Christian Dior S.E, commonly known as Dior, is a famous French luxury goods company. Founded in 1946 by the designer Christian Dior, today the company designs and retails ready-to-wear, leather goods, fashion accessories, jewelry, watches, perfumes, and cosmetics…while maintaining the tradition of creating recognized high-end tailoring (under the “Christian Dior Couture” branch).

Christian Dior S.E, thông thường được gọi là Dior, là doanh nghiệp sản phẩm & hàng hóa xa vời xỉ có tiếng của Pháp. Được mái ấm design Christian Dior xây dựng năm 1946, thời buổi này doanh nghiệp mang đến trình làng những design và chuỗi nhỏ lẻ phục trang may sẵn, đồ gia dụng domain authority, phụ khiếu nại thời trang và năng động, trang sức đẹp, đồng hồ đeo tay, nước hoa, mỹ phẩm…đồng thời vẫn lưu giữ truyền thống lịch sử trong những công việc tạo ra rời khỏi những thành phầm may đo thời thượng và đã được thừa nhận (thuộc Trụ sở “Christian Dior Couture”). 

 • DOLCE & GABBANA   /ˈdɔː.tʃər. ən. ‘ɡɑː. bəʊ.nɑː/

Dolce & Gabbana is a couture brand, founded by two Italian fashion designers, Domenico Dolce and Stefano Gabbana. Dolce & Gabbana is famous in Hollywood; they have designed costumes for many stars.

Dolce & Gabbana focuses mainly on two product lines for adults: D&G and Dolce & Gabbana, in addition to tướng the children’s product line D&G Junior.

Dolce & Gabbana là một trong những Brand Name thời trang và năng động thời thượng, được xây dựng vị nhì mái ấm design thời trang và năng động người Ý là Domenico Dolce và Stefano Gabbana.  Dolce & Gabbana  có tiếng ở Hollywood; bọn họ đang được design phục trang mang đến nhiều ngôi sao sáng.

Dolce & Gabbana triệu tập đa phần vô nhì sản phẩm mang đến giai đoạn trưởng thành: D&G và Dolce & Gabbana , ngoại giả còn tồn tại sản phẩm giành cho trẻ nhỏ D&G Junior.

 • NIKE   /ˈnʌɪki/

Nike, Inc. is an American multinational corporation engaged in the design, development, production, and sales of footwear, clothing, accessories, equipment, and services related to tướng sports. Nike sponsors many famous athletes and sports clubs around the world, with the highly recognizable “Just bởi it” branding and the Swoosh logo. 

Nike, Inc. là một trong những tập đoàn lớn nhiều vương quốc của Mỹ sinh hoạt trong nghành nghề design, cải tiến và phát triển, phát hành, na ná sale những sản phẩm giầy dép, ăn mặc quần áo, phụ khiếu nại, trang vũ khí và công ty tương quan cho tới thể thao. Nike tài trợ mang đến thật nhiều vận khuyến khích và câu lạc cỗ thể thao có tiếng bên trên từng toàn cầu, với Brand Name rất đơn giản nhận thấy là “Just bởi it” và logo “Swoosh”.

5. Các đoạn hội thoại về phục trang và thời trang

Từ vựng về ăn mặc quần áo - hội thoại vô đời sống
Các đoạn hội thoại từng ngày dùng cỗ kể từ vựng về ăn mặc quần áo vô giờ Anh

Đoạn hội thoại 1:

A: May I help you?

B: Yes, I’m looking for a pair of trousers.

A: What color would you like?

B: Black.

A: And what size are you?

B: I’m not sure. Can you measure me?

A: (measures customer) You’re a 34-inch waist. How about these?

B: What material are they?

A: Wool.

B: Do you have anything in cotton?

A: Yes, these.

B: Can I try them on?

A: Of course. The fitting room over there.

B: (tries trousers) They’re a little long. Do you have anything shorter?

A: These are shorter.

B: I’ll take them.

Dịch nghĩa:

A:Tôi rất có thể chung gì mang đến bạn?

B: Vâng, tôi đang được thám thính một cái quần lâu năm.

A: Quý Khách ham muốn màu sắc gì?

B: Màu đen thui.

A: Quý Khách đem cỡ nào?

B: Tôi ko chắc hẳn. Quý Khách rất có thể đo mang đến tôi không?

A: (đo mang đến khách) Quý Khách sở hữu vòng eo 34 inch. Cái này thì sao ạ?

B: Chúng thực hiện vị vật liệu gì?

A: bằng phẳng len.

B: Quý Khách sở hữu loại này vị vải vóc bông không?

A: Có, tính năng này trên đây ạ.

B: Tôi rất có thể test không?

A: Tất nhiên. Phòng test đồ gia dụng ở đằng bại liệt.

B:(thử quần) Chúng tương đối lâu năm. Quý Khách sở hữu loại này ngắn lại hơn nữa không?

A: Cái này ngắn lại hơn nữa.

B: Tôi tiếp tục lấy nó.

Đoạn hội thoại 2:

A: Hello, can I help you?

B: Yes, please. I’m looking for a T-shirt.

A: Follow bu, please. What is your size?

B: Medium.

A: What color would you like?

B: White.

A: Here. 

B: Can I try them on?

A: Yes, of course. The fitting rooms are here.

B: It’s too small.

Xem thêm: ai đem ai là thật

A: Try this one on.

B: It fits well. How much is it?

A: $9.99.

B: I’ll take it. Here you are. (While handing the money) Thank you.

A: Here is your credit. Have a nice day.

Dịch nghĩa:

A: Xin xin chào. Tôi rất có thể chung gì mang đến bạn?

B: Vâng, thực hiện ơn.Tôi đang được thám thính một cái áo thun.

A: Vui lòng theo đuổi tôi. Kích thước của khách hàng là bao nhiêu?

B: Trung bình.

A: Quý Khách quí màu sắc gì?

B: Màu Trắng.

A: Đây ạ.

B: Tôi rất có thể test không?

A: Vâng, tất yếu. Phòng thay cho đồ gia dụng ở trên đây.

B: Áo nhỏ quá.

A: Hãy test tính năng này.

B: Nó rất rất vừa đẹp. Giá từng nào vậy?

A: $9.099.

B: Tôi tiếp tục lấy nó. Đây. (trong Lúc trả tiền) Cảm ơn các bạn.

A: Đây là biên lai của khách hàng. Chúc một ngày đảm bảo chất lượng lành lặn.

Đoạn hội thoại 3:

A: May I see that skirt, please? Do you have it in black? I am looking for a  skirt for a business meeting.

B: No, sorry. We only have it in white and grey. I suggest a grey one.

A: Thank you. OK then. May I try the grey skirt on?

B: Sure. What size bởi you usually take?

A: Mainly I wear medium size.

B: Here you are. The fitting room is on your left over there. …So how is it?

A: I am afraid it’s too short for bu. Do you have it a bit longer?

B: Let bu kiểm tra. I’ll have a look… Well, here it is.

B: Now it’s really beautiful and comfortable. I lượt thích it.

B: Yes, it suits you. And its color matches the color of your hair.

A: How much is it?

B: It’s on sale now. We sell it at a 50 percent discount and it’s only $15.

A: Really? I’ll take it. And I also need some office shoes to tướng match the skirt. But not too expensive, please. I have a size 36 and I prefer heels.

B: OK. I’ll get them for you… So how bởi they fit? 

A: Oh, the shoes are too tight. Can I have a bigger size? …Yes, these are dễ thương and stylish.

B: I agree with you. They look really nice on you, especially with your new skirt.

A: I will buy them. Please pack the shoes.

B: OK. Will you pay by a thẻ or by cash?

A: I want to tướng pay by thẻ. Here it is.

B: OK. Would you put a signature on your receipt, and return a copy to tướng me? Thank you for shopping at our store.

Dịch nghĩa:

A: Làm ơn mang đến tôi coi loại váy này được không? Quý Khách có màu sắc đen thui không? Tôi đang được thám thính một cái váy mang đến buổi họp sale.

B: Không, nài lỗi. Chúng tôi chỉ mất white color và xám. Tôi nài khêu ý loại màu sắc xám.

A: Cám ơn. Được rồi. Tôi rất có thể test cái váy màu sắc xám, không?

B: Chắc chắn rồi. Quý Khách thông thường lựa chọn cỡ nào?

A:Chủ yếu đuối tôi đem kích tầm trung bình bình.

B: Của các bạn trên đây. Phòng test đồ gia dụng ở phía trái của khách hàng. …Nó thế nào ạ?

A: Tôi e rằng nó quá cộc so với tôi. Quý Khách sở hữu loại này dài hơn nữa một chút ít không?

B: Để tôi đánh giá. Tôi tiếp tục coi qua… Chà, trên đây rồi.

A: Bây giờ nó thực sự đẹp mắt và tự do. Tôi quí nó.

B: Vâng, nó phù hợp với các bạn. Và màu sắc của chính nó phù hợp với màu sắc tóc của khách hàng.

A: Cái này giá chỉ bao nhiêu?

B: Nó đang rất được hạn chế giá chỉ.Chúng Tôi chào bán nó với giá chỉ ưu đãi 50% và nó chỉ với $15.

A: Thật sao? Tôi tiếp tục lấy nó. Và tôi cũng cần phải một song giầy văn phòng nhằm phối với váy. Nhưng không thật vướng, thực hiện ơn.Tôi đem size 36 và tôi quí giầy gót cao.

B: Được rồi. Tôi tiếp tục lấy bọn chúng cho chính mình. Vậy nó sở hữu vừa phải ko ạ?

A: Ôi, song giầy chật quá. cũng có thể mang đến tôi form size to hơn không? …Vâng, nó rất dễ thương và phong thái.

B: Tôi đồng ý với các bạn, nó coi rất rất đẹp mắt. điều đặc biệt là với cái váy mới mẻ của khách hàng.

A: Tôi  mua sắm bọn chúng. Hãy gói gọn song giầy.

B: Được rồi. Quý Khách tiếp tục giao dịch thanh toán vị thẻ hoặc vị chi phí mặt?

A: Tôi ham muốn giao dịch thanh toán vị thẻ. Đây ạ.

B: Vâng. Quý Khách mừng rỡ lòng ký vô biên nhận và gửi lại mang đến tôi một bạn dạng sao. Cảm ơn các bạn đang được sắm sửa bên trên cửa hàng của công ty chúng tôi.

6. Bài tập dượt tương quan tới từ vựng về quần áo

Bài tập dượt 1: Điền vô địa điểm trống trải vị những kể từ đang được cho:

vintage clothes,      getting dressed up,      slave to tướng fashion,       casual clothes,                       fashion icon,     go out of fashion,      must-have,    old fashioned,        classic style, to tướng look good in

A : Do you enjoy buying clothes ?

B: Yes, lượt thích most young people I was a bit of  (1) and I’d always have to tướng buy that (2) shirt or pair of  shoes… I’m not so sánh bothered now though…I wouldn’t feel comfortable wearing something (3) but I’m not as bothered as I used to tướng be about what I wear.

A: What kind of clothes bởi you lượt thích to tướng wear?

B: I prefer (4) actually. I hate (5) for special occasions, personally I think it’s possible (6)  a pair of jeans…but that‘s my opinion. I don’t think my wife would gọi bu a (7) that’s for sure.

A: Are there many clothes shops where you live?

B: Yes, there are lots in my town, apart from the big chain stores we’ve got a couple of really nice shops that sell (8) old clothes but in a (9) that never really (10). I love going there.

Bài tập dượt 2: Liên kết thân thiết nhì cột:

Bài tập dượt 3: Chọn đáp án đích mang đến những câu sau:

7. Tổng kết

Sau nội dung bài viết này, có lẽ rằng bạn đã sở hữu thể thỏa sức tự tin tiếp xúc mặc dù vô bất kể cuộc nói chuyện giờ Anh này về thời trang và năng động rồi. Quý Khách hãy nhờ rằng coi thêm thắt nhiều tư liệu Anh ngữ nhằm chuẩn bị thêm thắt vốn liếng kể từ vựng và kiến thức và kỹ năng cho chính mình nhé. 

Để việc ôn tập dượt sở hữu một quãng thời gian hiệu suất cao, chào các bạn cho tới với Phòng luyện ganh đua ảo FLYER. Tại trên đây FLYER thiệt nhiều bài xích rèn luyện hữu ích và thú vị tích hợp ý với những tác dụng tế bào phỏng game mới mẻ kỳ lạ đang được chờ đón các bạn mày mò. Chúc chúng ta sở hữu những giờ học tập giờ Anh thiệt mừng rỡ và đạt được sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Xem thêm: điên cuồng chiếm hữu

Đừng quên nhập cuộc ngay lập tức group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER nhằm update những kiến thức và kỹ năng và tư liệu giờ Anh tiên tiến nhất các bạn nhé!

>>>Xem thêm

 • Cấu trúc Before: 3 công thức rất cần được ghi nhớ, kèm cặp bài xích tập dượt sở hữu đáp án
 • 200+ kể từ vựng về sở trường (Hobbies) với những kiểu câu khiến cho bạn rằng giờ Anh “như gió”
 • Bộ kể từ vựng những loài vật vị giờ Anh phổ biến và hữu ích nhất mang đến trẻ