ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen

 • Reads 618,004
 • Votes 35,339
 • Parts 73

Complete, First published Feb 01, 2020

Bạn đang xem: ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen

Table of contents

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Sat, Oct 9, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

  Xem thêm: truyện cơ trưởng cất cánh đi

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Mon, Oct 18, 2021

 • Fri, Dec 3, 2021

 • Tue, Sep 13, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Mon, Feb 27, 2023

 • Mon, Mar trăng tròn, 2023

 • Mon, Mar trăng tròn, 2023

 • Wed, Apr 12, 2023

 • Sat, Apr 15, 2023

 • Fri, Jun 2, 2023

 • Thu, Jun 15, 2023

 • Mon, Jun 26, 2023

 • Tue, Jul 11, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

  Xem thêm: nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

 • Chương 69: Hoàn chủ yếu văn

  Mon, Jul 17, 2023

 • Mon, Jul 17, 2023

ẢNH ĐẾ NGÀY HÔM NAY CŨNG THẺ ĐEN (Ảnh đế thời điểm ngày hôm nay cũng report rồi)
  
  Tác giả: Tây Tây Đặc 西西特
  
  Thể loại: Tình hữu độc cộng đồng, vòng vui chơi, điềm văn, niên thượng, hiện tại đại
  
  Nguồn QT+Raw: Kho tàng Đam mỹ Fanfic
  
  Edit: Nhất Thanh 
  Beta: Quả lê an tĩnh 
  
  Bản edit với mục tiêu phi thương nghiệp, ko đáp ứng bám sát 100% đối với bạn dạng gốc và chưa xuất hiện sự được cho phép của người sáng tác, mừng rỡ lòng ko lấy ngoài wp của căn nhà nhà! 
  
  Tình trạng: Bản gốc 69 chương
  Bản edit: Hoàn chủ yếu văn.
  /// Truyện được đăng lên bên trên hangthoso2910cuapp.wordpress.com và wattpad @Thanhthanh1108 ///