an nam thái phi truyền kỳ

 • Reads 598,179
 • Votes 16,534
 • Parts 178

Complete, First published Jun 17, 2018

Bạn đang xem: an nam thái phi truyền kỳ

Table of contents

 • Sun, Jun 17, 2018

 • Quyển I: Đều tự "quỳ thủy" tạo ra họa

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 1: Nhà bần hàn, vất vả chăm chỉ lo lắng liệu

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 2: Bà nội tàn nhẫn sinh lòng độc ác

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 3: Rời xa thẳm phụ thân u, bị chào bán thực hiện nha hoàn

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 4: Đến ngôi nhà người, sau này thong manh mịt

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 5: Vào Vương phủ, chịu khó thực hiện việc

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 6: Bị bắt nạt, nỗ lực sinh tồn

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 7: Lần đầu họp mặt, hồn ngay lập tức cất cánh mất

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 8: Thấy thương thế, phát sinh nhức lòng

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 9: Bị trị can, một vừa hai phải yêu thương một vừa hai phải sợ

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 10: Bị nhìn ngó, 'Tiểu Vương' nổi dậy

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 11: Đêm trăng sáng sủa, xuân - cung láo loạn

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 12: Hái hoa lại bị hoa đâm chảy máu

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 13: Thuận theo dõi ý chàng, chịu đựng ơn mưa móc

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 14: Xa cơ hội ngắn ngủn ngủi, Chu Tử bị nghi vấn vô cớ

  Sun, Jun 17, 2018

 • Quyển II: Đều tự 'meo meo' tạo ra họa

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 15: Nhận ơn huệ vô nằm trong cảm khái

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 16: Giả say như bị tiêu diệt, Vương gia giao lưu và học hỏi kinh nghiệm

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 17: Sinh hồ nghi, nhị Tĩnh giành thủ cơ hội

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 18: Thu dọn tư trang, Chu Tử lưu tình

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 19: Đêm mưa dông, đau khổ luyện kỹ thuật Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 20: Bị cười cợt nhạo, Vương gia trấn định

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 21: Kể rời khỏi kín đáo, nhị bóng tuy vậy đôi

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 22: Chào kể từ biệt, lưu luyến ko rời

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 23: Rời Nhuận Dương, chợt nghe tin yêu dữ

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 24: Lộ chí rộng lớn, Lục Hà bay thân

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 25: Dừng ở Trường Đình, Chu Tử hắt dấm chua

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 26: Cự tuyệt cầu hoan, Triệu Trinh ê ẩm

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 27: Nói rời khỏi trở nên điều, nắm chắc sự thật

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 28: tường được chân tướng mạo, hận ý đẫy mình

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 29: Tiểu biệt thắng tân hôn

  Sun, Jun 17, 2018

 • Quyển III: Đều tự nữ giới nhân tạo ra họa Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 30: Gặp Quý phi, được quá nhận

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 31: Quay đầu tía thứ tự, thương nhân động lòng

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 32: Vì tài sản, nhị u con cái mặt mũi dày

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 33: Lập plan, ông công ty rộng lớn giắt câu

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 34: Thực hiện tại được điều thề nguyền, Chu Tử vui sướng vẻ

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 35: Nhận được tin yêu, chủ yếu thê tấn công tới Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 36: Trở lại kinh trở nên, quý nữ giới giá bán lâm

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 37: Chiến thắng về bên, ko biết theo dõi ai

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 38: Nhịn nửa năm, Vương gia rời khỏi oai

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 39: Sinh oán thù giẫn dữ, đẩy té Vương gia

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 40: Gan tày trời, Chu Tử mếu máo om sòm

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 41: Nguyệt tín cho tới, Vương gia bi thương

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 42:Tiệc quần phương, sơ tuyển chọn phi tần Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 43: Âm thì thầm tranh tài, huynh đệ hòa hợp

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 44: Sau mùa rối ren, người ấy vẫn không hề đây

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 45: Mé này chấn động mạnh, mặt mũi ê Chu Tử rảnh nhã

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 46: Cục diện chủ yếu trị thay cho thay đổi, Triệu Trinh được lợi

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 47: Vì lá thư, tung tích bại lộ Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 48: Phi ngựa cho tới, Chu Tử bị tóm

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 49: Thi hành quyết trị, Triệu Trinh sử dụng kế

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 50: Khéo thương lượng, đạt được mục đích

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 51: Chăm sóc Lúc bệnh tật, làm rõ tấm lòng

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 52: Trở về Nhuận Dương, Vương phủ thay cho đổi Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 53: Phong phu nhân, Triệu Trinh rời khỏi oai

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 54: Đêm động chống, thổ lộ nổi lòng

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 55: Đêm xuân, lần thứ nhất bàn chuyện con cái nối dõi

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 56: Nghi ngờ có bầu, tái ngộ người thân quen cũ

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 57: Gặp tình địch, Ngân Linh nhổ liễu Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 58: Tính toán bong sách, Vương gia kinh ngạc

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 59: Đi cho tới Kim Kinh, đại quân tập luyện họp Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 60: Vào Hoàng cung, thịnh tình khó khăn báo

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 61: Tụ họp tối rét buốt, trước giáo ngôi trường tuyên thệ

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 62: Nhớ Triệu Trinh, u ông xã nường dâu đồng lòng

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 63: Thiên vị, Quý phi rời khỏi tay

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 64: Chiến thắng về bên, toàn quốc vui sướng mừng

  Sun, Jun 17, 2018

 • Quyển IV: Đều tự cuộc chiến tranh tạo ra họa

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 65: Biến cố đột biến, Chu Tử tách kinh

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 66: Trùng phùng thân mẫu đệ đệ, nước đôi mắt ngấm ướt sũng vạt áo Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 67: Được cứu vãn trị, hai đường khó khăn chọn

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 68: Gặp lại nhau, tưởng chừng như nhập mộng

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 69: Chăm người xót xa, song lòng hòa hợp

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 70: Xét xử phản tặc, Triệu Trinh nổi giận

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 71: Phu thê hòa hợp ý, đột biến thay đổi cố

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 72: Trở trở nên trắc phi, thơ ngây ko biết Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 73: Tình hình thay cho thay đổi, tân hoàng đăng cơ

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 74: Gặp đàn ông, chịu đựng đau khổ độc hại Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 75: Tẩy sạch sẽ thủy dịch, Chu Tử xui xẻo

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 76: Bị khiển trách cứ, Chu Tử tức giận

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 77: Gặp thân mật quí Chu Tử rời khỏi mặt

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 78: Giải hòa, dông sầm uất nổi lên Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 79; Đánh tháo lui tè tam, Triệu Trinh xuất độc chiêu

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 80: Vào hậu cung, vui sướng buồn lẫn lộn lộn Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 81: Thương bào muội, cung đình chấn động

  Sun, Jun 17, 2018

  Xem thêm: Xôi Lạc TV Cập nhập về bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha mới nhất

 • ☆Chương 82: Chất chứa chấp cuồng nộ, báo thù hằn cọ hận

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 83: Thân thể phục sinh, về bên Nhuận Dương

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 84: Hỏi thăm hỏi thông tin, Chu Tử ghen

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 85: Thưởng xoa thiết lập, sinh lòng ngờ vực

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 86: Sinh oán thù hận, tách ngôi nhà trốn đi

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 87: Truy bắt trốn thê, Vương gia bình tĩnh

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 88: Thỏa thuận giao phó ước, vui sướng mừng tinh xiết Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 89: Tặng trang sức đẹp, u ông xã nường dâu thổ lộ tình cảm

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 90: Tháng Chạp, tất bật nhiều việc

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 91: Giải bày tâm sự, Triệu Trinh đảm bảo khu đất nước Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 92: Hào Hương cư, vô tình bắt gặp người xưa

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 93: Chấn chỉnh phu cương, Vương thất gia bại

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 94: Bày tía say đắm trận, bị "làn sóng hồng" lật đổ

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 95: Cảm nhận tình thân mật, phụ tử giải hòa

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 96: Hưởng thụ quyền lợi tình thân mật, Kim Kinh với biến

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 97: Đêm giao phó quá, cảm biến tình thâm nám của quân Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 98: Nhận cấp cho báo, nửa tối tách phủ

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 99: Châm lửa cuộc chiến tranh, lục sục đấu đá

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 100: Tình thế khẩn cấp cho, rất là căng thẳng

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 101: Phát sinh chủ yếu thay đổi, tân hoàng lên ngôi

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 102: Vào kinh trở nên, tất bật trăm bề

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 103: Học cơ hội ngặt trị hạ nhân, Chu Tử đắc ý Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 104: Rời Kim Kinh, lạnh lẽo lòng cù về

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 105: Trở về Vương phủ, tưởng chừng như nhập mộng

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 106: Cha con cái tranh tài, Triệu Trinh giành thắng lợi

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 107: Giỏi sử dụng kế tiếp, một mũi thương hiệu trúng tía con cái chim

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 108: Giữa tối ngày hạ, Chu Tử sinh con Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 109: Ranh giới sinh sống bị tiêu diệt, nhìn lại cả đời

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 110: tường được độc thủ, khó khăn rõ ràng đầu đuôi

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 111: Gặp đàn ông loại, Chu Tử vui sướng mừng Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 112: Sắc phong chủ yếu phi, tuy vậy tin vui lâm môn

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 113: Ngớ ngẩn thực hiện nũng, Triệu Trinh dạy dỗ vợ

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 114: Bái bái Thái phi, phu vinh thê quý

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 115: Trốn yến hội, phu thê đồng tâm

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 116: Bị vắng tanh, Chu Tử rơi rụng mát

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 117: Vọng Giang lâu, Triệu Trinh nghe được tin yêu vui Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 118: Mộng xuân, Chu Tử cáo ốm

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 119: Vạch rõ ràng nỗi lòng ỉm kín Sun, Jun 17, 2018
 • ☆Chương 120: Tìm được đầu sỏ, Thừa tướng mạo tức giận

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 121: Thể hiện tại uy ngặt, Triệu Trinh dạy dỗ con

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 122: Bị giậm dọa vỡ mật, Tứ phu nhân cung khai

  Sun, Jun 17, 2018

 • ☆Chương 123: Đêm mưa yên ổn tĩnh, phu nhân ông xã tình thâm

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 124: Đến biệt viện, test lại hỏa dược Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 125: Hứa - Hầu cố ý câu bạc

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 126: Hưởng thụ tình thân mật, Triệu Trinh sử dụng kế Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 127: Giấu 'Tiểu tam', Triệu Trinh bị đánh

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 128: Tranh chấp kết thúc, nhị mặt mũi đều khó khăn chịu Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 129: Giải lan hiểu nhầm, Triệu Trinh té bệnh

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 130: Khỏi dịch, nhị mặt mũi hòa hợp Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 131: Trao thay đổi, phu nhân ông xã hòa hợp

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 132: Thiết đặt điều cạm bẫy, nhận được toàn thắng

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 133: Rời Nhuận Dương, chính thức cuộc phiêu lưu

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 134: Ngủ ở trạm dịch, hưởng thụ trọn vẹn mới

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 135: Gặp kế tiếp sĩ, chứa đựng nguy hiểm cơ

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 136: Sinh xích mích, Chu Bích với tâm

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 137: Đại tuyết cho tới, Chu Tử nhập kinh

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 138: Tỷ muội bắt gặp nhau, vui sướng buồn lẫn lộn lộn Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 139: Hai phúc hắc tranh tài gay gắt

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 140: Về Vương phủ, triệu tập nhân khí Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 141: Bị hãm kinh hồn, Chu Tử khó khăn chịu

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 142: Vì hợp lý, phu nhân ông xã đồng lòng

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 143: Bị ức hiếp, người đẹp cứu vãn anh hùng

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 144: Vì quyền thế, quyết chuồn ngược đường Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 145: Cách lầm một bước, ko lối cù lại

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 146: Trở về Nhuận Dương, chúng ta đoàn tụ

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 147: Trở về Nhuận Dương, đoán được tin yêu vui

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 148: Sơ sẩy rơi xuống nước, Triệu Trinh dạy dỗ vợ

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 149: Khéo trả thù hằn, thương cảm tinh tả

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 150: Sinh đàn ông, vui sướng mừng vô hạn Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 151: Chém đứt tơ tình, tạm thời tách Đại Kim

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 152: Tiến nhập Ô Thổ, đợi cá giắt câu

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 153: Cùng rối ren, cả nhị điểm đều láo loạn

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 154: Tàn sát kẻ địch, trung trinh bạch ko đổi Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương 155: Được tăng viện, thắng rộng lớn trở về

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 156: Trở về Vương phủ, từng chuyện rối ren

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Chương 157: Thái Hậu cho tới, thời hạn thấm thoắt trôi qua Tue, Jun 19, 2018
 • ☆Chương cuối: Trở trở nên Thái Phi, trai ngọc sinh châu

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện Liễu Liên (I)

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện Liễu Liên (II)

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện Liễu Liên (III)

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện Liễu Liên (IV)

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện Liễu Liên (V)

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện Liễu Liên (VI)

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện Liễu Liên (VII)

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện Liễu Liên (VIII)

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện Liễu Liên (IX)

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 1 )

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 2 )

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 3 )

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 4 )

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 5 )

  Xem thêm: Bắn cá đổi thưởng là gì? Kinh nghiệm chơi bắn cá đổi thưởng luôn thắng

  Tue, Jun 19, 2018

 • ☆Ngoại truyện về Từ Liên Ba và Chu Bích ( 6 )

  Tue, Jun 19, 2018

Nam An Thái Phi truyền kỳ
  
  Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
  
  Thể loại: xuyên ko, điền văn, 3S (sắc - sạch sẽ - sủng), H (H)
  
  Số chương: 158 + 2 nước ngoài truyện
  
  Convert : nothing_nhh -TTV
  
  Editor: Lam Phượng Hoàng, Quảng Hằng, Doãn Chi, Mai Hoàng, Yên Chi, Lam Tuyền, Ishtar, Ivy, Ái Nhân, Mia Pham, Mai.
  
  Beta: Lam Phượng Hoàng
  
  Nguồn: