70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức

 • Reads 229,229
 • Votes 15,427
 • Parts 102

Complete, First published Feb 15, 2021

Bạn đang xem: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức

Table of contents

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 1a. Xuyên về năm 1975

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 1b. Xuyên về năm 1975

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 2a. Nữ chủ yếu trùng sinh rồi

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 2b. Nữ chủ yếu trùng sinh rồi

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 3a. Đứa nhỏ nhắn tiêu cực kinh

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 3b. Đứa trẻ em tiêu cực kinh

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 4a. Điều trị động kinh vày Đông y

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 4b. Điều trị động kinh vày Đông y

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 5a. Gặp mặt mày bác bỏ sĩ Hoàng

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 5b. Gặp mặt mày bác bỏ sĩ Hoàng

  Wed, Oct 12, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Wed, Oct 12, 2022

 • Thu, Oct 13, 2022

 • Sun, Oct 16, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Wed, Feb 22, 2023

  Xem thêm: bách hợp xuyên không

 • Wed, Feb 22, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Chương 91. Hoàn chủ yếu truyện

  Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

 • Sun, May 21, 2023

  Xem thêm: già thiên truyện

 • [Hoàn toàn văn] Ngoại truyện 4

  Sun, May 21, 2023

Tên truyện: 70 ấm áp sủng ái tiểu trí thức
  Tên gốc: [穿书] 七零暖宠小知青
  Hán Việt: [Xuyên thư] Thất linh noãn sủng đái tri thanh
  Tác giả: Thiếu Âm Thư
  Số chương: 91 chương + 4 phiên ngoại
  Thể loại: Nguyên sang trọng, Ngôn tình, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Xuyên trở thành vai ác, Kim bài xích đề cử.
  Link: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3471646
  Editor: Cơm Cá Bào (CCB) + Jen 
  Ngày khơi hố: 15/02/2021
  Ngày trả truyện: 21/05/2023
  Bìa truyện: HOA LINH LINH 
  Bìa từng chương: CCB
  
  Truyện bản thân edit chỉ được đăng tại:
  Page: • Cơm Cá Bào • (https://www.facebook.com/comcabao)
  Wattpad: @comcabao
  WordPress: • Cơm Cá Bào • (https://comcabao.wordpress.com)
  
  Truyện edit phi lợi tức đầu tư, không được sự đồng ý của người sáng tác. VUI LÒNG KHÔNG COPY & REUP.
  『 TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC MUA RAW 』

#3hiệnđại