Cách hạch toán tài khoản 641 là tài khoản gì, cách hạch toán tài khoản 641

     

Hướng dẫn hạch toán thù Ngân sách bán sản phẩm thông qua Tài khoản 641 – giá thành bán hàng dựa trên Thông bốn 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Cách hạch toán tài khoản 641 là tài khoản gì, cách hạch toán tài khoản 641

Tài khoản 641 Thông tư 200/2014/TT-BTC được thực hiện để phản ảnh những chi phí thực tế tạo ra vào quá trình cung cấp thành phầm, sản phẩm & hàng hóa cùng đáp ứng dịch vụ. Các chi phí này bao hàm ngân sách xin chào sản phẩm, trình làng, tiếp thị sản phẩm, huê hồng bán sản phẩm, ngân sách Bảo hành sản phẩm, hàng hóa (trừ chuyển động xây lắp), chi phí bảo vệ, đóng gói cùng vận chuyển…

*

Nguim tắc kế toán

Hạch tân oán ngân sách bán hàng theo Tài khoản 641 nên đảm bảo tuân hành theo hiệ tượng kế tân oán như sau:

Tài khoản này thực hiện để đề đạt những chi phí thực tiễn gây ra vào quá trình cung cấp thành phầm, hàng hóa, cung ứng các dịch vụ, bao gồm những ngân sách kính chào hàng, trình làng sản phẩm, lăng xê sản phẩm, hoa hồng bán sản phẩm, ngân sách bh sản phẩm, hàng hóa (trừ chuyển động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói cùng vận chuyển…Các khoản ngân sách bán hàng ko được coi là ngân sách tính thuế TNDN theo công cụ của Luật thuế nhưng có không thiếu thốn hóa đơn bệnh từ bỏ với vẫn hạch toán thích hợp Chế độ kế toán thì không được ghi sút chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thù thuế TNDN để gia công tăng số thuế TNDN bắt buộc nộp.Tài khoản 641 được mngơi nghỉ chi tiết theo từng câu chữ chi phí như: Chi phí nhân viên cấp dưới, vật tư, bao bì, chế độ, vật dụng, khấu hao TSCĐ; hình thức dịch vụ thiết lập quanh đó, chi phí bởi tiền khác. Tùy theo Điểm sáng sale, trải nghiệm làm chủ từng ngành, từng doanh nghiệp, thông tin tài khoản 641 có thể được được mở thêm một số trong những câu chữ ngân sách. Cuối kỳ, kế toán thù kết chuyển chi phí bán sản phẩm vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định tác dụng gớm doanh”.

Kết cấu, văn bản của Tài khoản 641

Tài khoản 641 – Chi phí bán sản phẩm có kết cấu với nội dung nhỏng sau:

Bên Nợ: Các ngân sách phát sinh liên quan cho tới quá trình chào bán sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, cung cấp các dịch vụ phát sinh trong kỳBên Có:Khoản được ghi bớt chi phí bán sản phẩm trong kỳKết đưa ngân sách bán hàng vào tài khoản 911 “Xác định tác dụng gớm doanh” nhằm tính kết quả sale trong kỳ

Lưu ý: Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 641 – túi tiền chào bán hàng có 7 tài khoản cung cấp 2 nhỏng sau:

Tài khoản 6411 – Ngân sách nhân viên: Phản ánh các khoản buộc phải trả mang lại nhân viên cấp dưới bán hàng, nhân viên đóng gói, di chuyển, bảo vệ thành phầm với hàng hóa,… (ví dụ tiền lương, chi phí nạp năng lượng giữa ca, tiền công cùng những khoản BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp…)Tài khoản 6412 – túi tiền vật liệu, bao bì: Phản ánh những chi phí vật tư, bao bì, xuất cần sử dụng mang đến việc duy trì gìn, tiêu thú sản phẩm hàng hóa, hình thức dịch vụ (ví dụ chi phí vật liệu gói gọn thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, chi phí vật liệu, nhiên liệu cần sử dụng vào bảo quản, bưng bê, chuyển động thành phầm – sản phẩm & hàng hóa trong quy trình tiêu thụ, vật tư dùng để làm sửa chữa thay thế, bảo quản gia sản cầm cố định…) cần sử dụng mang đến thành phần bán sản phẩm.

Xem thêm: Nên Học Cao Đẳng Nghề Là Gì ? Tại Sao Nên Học Cao Đẳng Nghề?

Tài khoản 6413 – túi tiền luật pháp, vật dụng dùng: Phản ánh ngân sách về công cụ, lý lẽ Ship hàng mang đến quy trình tiêu trúc thành phầm, hàng hóa (ví như pháp luật giám sát, phương tiện tính toán thù, phương tiện đi lại làm cho việc…)Tài khoản 6414 – Chi tiêu khấu hao tài sản chũm định: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ nghỉ ngơi phần tử bảo vệ, bán hàng (ví dụ như bên kho, cửa hàng, bến bãi rộng lớn, các phương tiện bốc tháo dỡ, đi lại, phương tiện tính toán, đo lường và tính toán cùng kiểm định hóa học lượng).Tài khoản 6415 – giá cả bảo hành: Sử dụng để phản chiếu khoản ngân sách bảo hành thành phầm, sản phẩm & hàng hóa. Riêng ngân sách thay thế và BH dự án công trình xây thêm phản chiếu sinh sống TK 627 – Ngân sách cung cấp bình thường.Tài khoản 6417 – Ngân sách chi tiêu hình thức thiết lập ngoài: Các chi phí dịch vụ sở hữu xung quanh nhằm Ship hàng đến bài toán bán hàng (ngân sách mướn quanh đó thay thế TSCĐ phú vụ thẳng cho khâu bán hàng, chi phí mướn kho, thuê bến bãi, chi phí thuê bê vác, di chuyển thành phầm, sản phẩm & hàng hóa đi buôn bán, tiền trả hoa hồng mang đến cửa hàng đại lý bán hàng, cho đơn vị chức năng nhấn ủy thác xuất khẩu…)Tài khoản 6417 – túi tiền bởi tiền khác: Các ngân sách bởi tiền khác tạo ra vào khâu bán sản phẩm ko kể những chi phí vẫn nhắc bên trên (ví dụ ngân sách tiếp khách nghỉ ngơi bộ phận bán sản phẩm, ngân sách ra mắt thành phầm, hàng hóa, ngân sách quảng bá, chào mặt hàng, ngân sách hội nghị…)

Hạch toán ngân sách bán hàng trong một trong những giao dịch kinh tế nhà yếu

1. Trường hòa hợp tính chi phí lương, prúc cấp cho, chi phí ăn giữa ca cùng tính, trích BHXH, BHYT, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp, những khoản hỗ trợ không giống (bảo hiểm nhân tchúng ta, bảo đảm hưu trí từ nguyện…) đến nhân viên cấp dưới giao hàng thẳng đến quá trình phân phối sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ghi nlỗi sau:

Nợ TK 641 – giá cả phân phối hàng Có các TK 334, 338,…

2. Giá trị vật liệu, cơ chế giao hàng cho quá trình bán hàng, ghi nhỏng sau:

Nợ TK 641 – túi tiền phân phối hàng Có những TK 152, 153, 242

3. Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán hàng, ghi nlỗi sau:

Nợ TK 641 – giá thành cung cấp hàng Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

4. túi tiền năng lượng điện, nước sở hữu quanh đó, chi phí công bố (Smartphone, fax…), ngân sách thuê ngoài thay thế TSCĐ có giá trị thon, được xem thẳng vào ngân sách bán hàng, ghi nhỏng sau:

Nợ TK 641 – Ngân sách chi tiêu phân phối hàngNợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (ví như có) Có các TK 111, 112, 141, 331,…

5. túi tiền thay thế sửa chữa gia tài thắt chặt và cố định Ship hàng mang lại buôn bán hàng

a) Trường hòa hợp áp dụng cách thức trích trước ngân sách sửa chữa thay thế béo TSCĐ

Nếu Lúc trích trước chi phí thay thế sửa chữa phệ TSCĐ vào chi phí bán hàng, ghi nlỗi sau:

Nợ TK 641 – giá thành chào bán hàng Có TK 335 – Chi phí bắt buộc trả (ví như vấn đề sửa chữa vẫn thực hiện trong kỳ nhưng mà không nghiệm thu tuyệt chưa có hóa đơn). Có TK 352 – Dự chống đề nghị trả (nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho TSCĐ theo thưởng thức chuyên môn yêu cầu bảo dưỡng, tu bổ định kỳ)

Nếu lúc chi phí thay thế bự TSCĐ thực tiễn tạo nên, ghi nlỗi sau:

Nợ những TK 335, 352Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,…

Trường thích hợp ngân sách sửa chữa béo TSCĐ gây ra 1 lần có giá trị lớn cùng liên quan tới việc chào bán thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, các dịch vụ trong tương đối nhiều kỳ, chu trình kế toán thù tính vào ngân sách bán sản phẩm từng phần chi phí thay thế to đã tạo nên, ghi nhỏng sau:

Nợ TK 641 – Ngân sách phân phối hàng Có TK 242 – Chi phí trả trước

6. Chi phí Bảo Hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (không bao hàm bảo hành công trình xây dựng xây lắp):

a) Trường đúng theo DN bán sản phẩm mang đến KH bao gồm kèm giấy bh thay thế cho các rơi ra vày lỗi chế tạo được vạc hiện tại vào thời hạn BH sản phẩm, hàng hóa, Doanh Nghiệp nên khẳng định mang lại từng mức chi phí sửa chữa mang lại tổng thể nghĩa vụ Bảo hành. lúc xác định số dự trữ nên trả về chi phí sửa chữa, Bảo Hành thành phầm, hàng hóa, ghi như sau:

Nợ TK 641 – túi tiền phân phối hàng Có TK 352 – Dự phòng bắt buộc trả

b) Cuối kỳ kế toán thù sau, DN cần tính và xác định số dự phòng đề nghị trả về thay thế bảo hành thành phầm, hàng hóa buộc phải lập:

Nếu số dự phòng đề xuất trả nên lập ở kỳ kế toán thù này to hơn số dự trữ cần trả về Bảo Hành sản phẩm, hàng hóa sẽ lập ở kỳ kế tân oán trước nhưng lại không thực hiện không còn thì số chênh lệch được trích thêm ghi nhấn vào ngân sách, ghi như sau:

Nợ TK 641 – Ngân sách bán sản phẩm (6415) Có TK 352 – Dự phòng cần trả

Nếu số dự trữ phải trả nên lập làm việc kỳ kế toán thù này

Nợ TK 352 – Dự chống cần trả Có TK 641 – Chi tiêu bán sản phẩm (6415)

7. Sản phđộ ẩm, hàng hóa dùng làm khuyến mại, quảng cáo

a) Với hàng hóa thiết lập vào hoặc sản phẩm vì chưng DN cung ứng ra dùng để làm khuyễn mãi thêm, quảng cáo:

Nếu xuất sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa để khuyễn mãi thêm, quảng cáo không thu tiền, ko dĩ nhiên những điều kiện khác ví như buộc phải download sản phẩm, hàng hóa, ghi nhỏng sau:

Nợ TK 641 – Ngân sách chi tiêu bán sản phẩm (Chi phí cung ứng sản phẩm, giá vốn mặt hàng hóa) Có các TK 155, 156

Nếu xuất hàng hóa để ưu đãi, truyền bá cơ mà KH chỉ được trao hàng khuyến mãi, quảng cáo cố nhiên những ĐK khác ví như bắt buộc cài sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (vd nhỏng tải 2 sản phẩm được tặng 1 sp…) thì kế tân oán phản chiếu cực hiếm hàng khuyến mãi, lăng xê vào giá bán vốn sản phẩm buôn bán (bản chất thanh toán này là ưu đãi giảm giá hàng bán).

b) Doanh nghiệp tất cả vận động thương thơm mại được trao hàng hóa (chưa hẳn trả tiền) tự công ty chế tạo, phân pân hận để quảng bá, khuyến mãi kèm theo mang lại người tiêu dùng mua hàng ở trong phòng cấp dưỡng, công ty phân phối:

Lúc thừa nhận mặt hàng ở trong phòng cung ứng (không hẳn trả tiền) dùng để tặng thêm, PR cho khách hàng, nhà phân phối buộc phải theo dõi chi tiết con số hàng trong hệ thống quản lí trị nội cỗ của mình với tmáu minc bên trên Bản tmáu minch Báo cáo tài bao gồm cùng với sản phẩm nhận ra với số sản phẩm sẽ dùng làm khuyến mãi kèm theo cho những người cài đặt (nhỏng hàng hóa dìm duy trì hộ).lúc không còn chương trình khuyến mại, giả dụ không hẳn trả lại bên chế tạo số mặt hàng khuyễn mãi thêm không sử dụng hết, kế toán thù ghi dấn thu nhập khác là giá trị số hàng khuyễn mãi thêm chưa hẳn trả lại, ghi nhỏng sau:

Nợ TK 156 – Hàng hóa (Theo cực hiếm thích hợp lý) Có TK 711 – Thu nhập khác

8. Sản phđộ ẩm, hàng hóa tiêu dùng nội cỗ mang lại hoạt động bán sản phẩm, căn cứ vào chứng tự liên quan, ghi nlỗi sau:

Nợ TK 641 – Ngân sách chi tiêu bán hàng (6414, 6413, 6417, 6418) Có các TK 155, 156 (chi phí chế tạo thành phầm hoặc giá chỉ vốn mặt hàng hóa)

Nếu yêu cầu kê knhị thuế GTGT mang lại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa chi tiêu và sử dụng nội cỗ (cực hiếm kê knhị tiến hành theo phương tiện về thuế), ghi như sau:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 3331 – Thuế GTGT buộc phải nộp

9. Sản phẩm, hàng hóa dùng để biểu, tặng:

Nếu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa dùng để biểu, tặng đến quý khách bên ngoài công ty được xem vào chi phí thêm vào, kinh doanh, ghi như sau:

Nợ TK 641 – Ngân sách chi tiêu bán sản phẩm (túi tiền tiếp tế sản phẩm, giá vốn mặt hàng hóa) Có các TK 152, 153, 155, 156

Nếu cần kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi nhỏng sau:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 3331 – Thuế GTGT buộc phải nộp

Nếu sản phẩm, hàng hóa dùng để làm biếu, Tặng Ngay cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh, ghi nlỗi sau:

Nợ TK 353 – Quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi an sinh (tổng giá chỉ tkhô cứng toán) Có TK 551 – Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ Có TK 3331 – Thuế GTGT buộc phải nộp (33311)

Đồng thời ghi dấn giá vốn mặt hàng bán với quý giá thành phầm, hàng hóa, NVL dùng làm biếu, tặng kèm công nhân viên cùng bạn lao động, ghi nlỗi sau:

Nợ TK 631 – Giá vốn sản phẩm bán Có những TK 152, 153, 155, 156

10. Số tiền đề nghị trả mang lại đơn vị chức năng thừa nhận ủy thác xuất khẩu về những khoản sẽ bỏ ra hộ liên quan tới mặt hàng ủy thác xuất khẩu với tổn phí ủy thác xuất khẩu, địa thế căn cứ theo các hội chứng trường đoản cú tương quan, ghi nlỗi sau:

Nợ TK 641 – giá thành cung cấp hàngNợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (giả dụ có) Có TK 338 – Phải trả, đề nghị nộp khác (3388)

11. Hoa hồng bán hàng bên giao cửa hàng đại lý phải trả chi phí đến mặt dìm đại lý, ghi nhỏng sau:

Nợ TK 641 – Chi tiêu buôn bán hàngNợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 131 – Phải thu của khách hàng hàng

#12 Phát sinh các khoản ghi bớt ngân sách bán hàng, ghi nhỏng sau:

Nợ những TK 111, 112,… Có TK 641 – Chi tiêu chào bán hàng

13. Cuối kỳ kế tân oán, kết đưa ngân sách bán hàng tạo ra trong kỳ vào thông tin tài khoản 911 “Xác định hiệu quả ghê doanh”, ghi như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả ghê doanh Có TK 641 – túi tiền cung cấp hàng

Trên đó là những gợi ý cơ bản hạch tân oán ngân sách bán hàng theo Tài khoản kế toán thù 641. Chúc chúng ta triển khai hạch tân oán thành công!


Chuyên mục: Tài liệu