HyperLink
Tin Giáo dục >> THÔNG TIN TUYỂN SINH
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH GD MẦM NON (Đợt 1) Năm 2020

- Danh sách thí sinh Trúng tuyển ngành GD Mầm Non năm 2020 theo Phương thức 1  (Xét điểm môn Văn + Toán) và Phương thức 2 (Xét Học bạ), thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển từ ngày 6/10/2020 đến 14/10/2020 tại Phòng Đào tạo trường CĐSP Ninh Thuận. (Riêng những thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 nộp thêm Giấy chứng nhận kết quả thi năm 2020).  Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT 0259.3873169 - 0902855590

 

Chi tiết danh sách có trong File đính kèm


DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - NĂM 2020
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:
XÉT HỌC BẠ (PHƯƠNG THỨC 2)
STT Mã
HS
Họ và Tên Số CMND Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu  Học
lực
lớp
12
Điểm
TBC
cả năm
lớp 12
Điểm
thi
NK
Mầm non
Điểm xét
Trúng
tuyển
1 1 Hồ Trần Phương Anh 264572979 20/12/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.4 7.50 22.4
2 2 Quảng Thị Kim Cương 264559752 15/4/2001 Nữ Ninh Phước - Ninh Thuận Khá 7.1 6.50 20.1
3 3 Bùi Thị Trúc Đào 264549804 29/9/2002 Nữ PRTC - Ninh Thuận Giỏi 8.1 7.25 22.6
4 4 Thiên Nữ Ái Duyên 264551185 20/7/2002 Nữ Ninh Phước - Ninh Thuận Khá 7.3 8.50 24.3
5 5 Phạm Ngọc Hà 264567187 23/11/2002 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.6 7.50 22.6
6 7 Huỳnh Thị   Lắm 264551888 20/3/2002 Nữ Ninh Phước - Ninh Thuận Khá 7.2 7.25 21.7
7 8 Nguyễn Thùy Linh 264571465 28/02/2002 Nữ Ninh Sơn - Ninh Thuận Khá 7 6.75 20.5
8 9 Phạm Thị Mỹ Linh 264563750 20/02/2002 Nữ Thuận Bắc - Ninh Thuận Khá 7.1 8.00 23.1
9 10 Huỳnh Thị Hồng Loan 264571941 19/11/2002 Nữ Ninh Sơn - Ninh Thuận Khá 7.4 7.50 22.4
10 11 Nguyễn Thị Trúc Ngân 264542537 22/12/2002 Nữ Thuận Nam - Ninh Thuận Khá 7.5 7.75 23
11 12 Tâu Xá Thị Nghị 264565888 04/12/2001 Nữ Thuận Nam - Ninh Thuận Khá 6.6 6.75 20.1
12 13 Trần Thị   Ngọc 264566743 23/5/2001 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.2 7.75 22.7
13 14 Nguyễn Trần Quỳnh Như 264578204 17/02/2002 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.3 7.25 21.8
14 15 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 264573213 20/11/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7 8.00 23
15 16 Trần Huỳnh Bích Tiên 264572955 10/6/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 6.7 8.00 22.7
16 17 Võ Hương Tràm 264585343 20/8/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.1 6.75 20.6
17 18 Lê Thị Kiều Trang 264543850 29/10/2001 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.1 7.25 21.6
18 19 Nguyễn Thị Thùy Trang 264554938 29/10/2002 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.6 7.75 23.1
19 20 Bá Nữ Khánh Truyền 264576202 01/8/2002 Nữ Ninh Phước - Ninh Thuận Khá 7.2 7.50 22.2
20 21 Trần Thị Xuân 264546743 29/11/2001 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 6.5 6.50 19.5
21 22 Hà Lê Thanh Xuân 264549476 20/9/2002 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.7 8.25 24.2
22 23 Lê Phan Ngọc Yến 264573336 13/3/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 6.5 8.25 23
23 24 Võ Thị Đang 264547831 28/01/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.3 7.75 22.8
24 25 Lê Trần Phương Diệu 264590303 10/12/2001 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.8 7.00 21.8
25 26 Võ Thị Hoàng Dung 264547997 30/5/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.4 7.50 22.4
26 60 Nguyễn Thị Thùy Duyên 264561265 19/10/2001 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.3 8.00 23.3
27 28 Nguyễn Thị Kiều 264547867 10/8/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.3 7.50 22.3
28 29 Nguyễn Hồng Thanh Lam 264585346 23/4/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 6.9 8.75 24.4
29 61 Nguyễn Ngọc Mai Lâm 264561491 02/9/2001 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.5 8.25 24
30 61 Đặng Thị Phương Lan 264538423 14/4/2001 Nữ Ninh Sơn - Ninh Thuận Khá 7.1 8.00 23.1
31 63 Phạm Thị Kim Liên 264533141 20/3/2000 Nữ Thuận Bắc - Ninh Thuận Khá 6.9 7.50 21.9
32 33 Nguyễn Thị Linh 264547832 10/8/2001 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.2 7.25 21.7
33 34 Phạm Lê Thảo My 264554878 26/01/2002 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.8 8.00 23.8
34 35 Phan Thị Kim Ngân 264545454 09/9/2002 Nữ Thuận Nam - Ninh Thuận Khá 7.3 8.00 23.3
35 64 Trần Lâm Thảo Nguyên 264556957 14/6/2001 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 6.9 7.50 21.9
36 65 Trần Thị Thái Nguyên 264533684 12/8/2000 Nữ Thuận Bắc - Ninh Thuận Khá 7 9.00 25
37 38 Dương Thị Hải Nguyên 264573512 18/11/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7 8.25 23.5
38 39 Lê Thị Quyên 264542275 16/7/2002 Nữ Thuận Nam - Ninh Thuận Khá 7.3 8.50 24.3
39 40 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 264542305 18/8/2002 Nữ Thuận Nam - Ninh Thuận Khá 6.9 8.25 23.4
40 41 Nguyễn Thị Thanh Thảo 264553672 06/8/2001 Nữ Ninh Sơn - Ninh Thuận Giỏi 8.3 8.50 25.3
41 42 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 264552128 02/10/2002 Nữ Ninh Sơn - Ninh Thuận Khá 6.8 6.00 18.8
42 66 Nguyễn Thị Anh Thư 264526037 21/7/2001 Nữ Ninh Sơn - Ninh Thuận Khá 7.7 7.50 22.7
43 67 Trương Minh Thư 264524895 13/8/2000 Nữ Thuận Nam - Ninh Thuận Khá 6.5 7.50 21.5
44 45 Lê Thị Minh Thư 264557458 10/8/2002 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.1 7.25 21.6
45 46 Võ Thị   Thủy 264547743 19/12/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.6 7.75 23.1
46 47 Nguyễn Thị Thu Thủy 264549971 23/11/2002 Nữ Thuận Nam - Ninh Thuận Khá 7 7.50 22
47 48 Phan Thị Thùy Trâm 264556988 02/9/2001 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.4 7.25 21.9
48 49 Lưu Thị Quỳnh Trang 264571708 18/01/2002 Nữ Ninh Sơn - Ninh Thuận Giỏi 8.4 8.00 24.4
49 68 Lê Huỳnh Xuân Trúc 264556401 07/5/2001 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.1 7.50 22.1
50 51 Võ Thị Thanh Trúc 264555109 06/9/2002 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 7.8 8.25 24.3
51 52 Trần Huỳnh Như Trúc 264545353 03/12/2002 Nữ Thuận Nam - Ninh Thuận Khá 7.6 7.75 23.1
52 53 Phạm Thị Thu Trúc 264549835 15/6/2002 Nữ Ninh Phước - Ninh Thuận Khá 7.3 7.25 21.8
53 54 Trần Thị Minh Tuyền 264551871 02/12/2002 Nữ Ninh Phước - Ninh Thuận Khá 6.7 7.25 21.2
54 55 Trần Nguyễn Phương Thùy 264548475 02/02/2002 Nữ PRTC - Ninh Thuận Khá 6.90 7.00 20.9
55 57 Võ Thị Kim Vàng 264535370 10/03/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.3 8.00 23.3
56 58 Cao Nguyễn Anh Thư 264543471 25/12/2002 Nữ Ninh Hải - Ninh Thuận Khá 7.8 7.5 22.8
57 59 Thiên Nữ Hiền Duy 264558638 03/05/2002 Nữ Ninh Phước - Ninh Thuận Khá 7.2 8.00 23.2

* Tổng cộng danh sách có 57 thí sinh

 

DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - NĂM 2020
HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:
XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2020 (VĂN + TOÁN) - PHƯƠNG THỨC 1
STT Số hồ sơ Họ và tên Số báo danh Ngày sinh Giới tính CMND KV ƯT ĐT ƯT Mã tỉnh Tên tỉnh
1 297 QUÁCH NGỌC THU HIÊN 45005045 27/01/2002 Nữ 264552120 2NT   45 Ninh Thuận
2 62 HÁN THỊ THU HIỀN 45002448 22/12/2002 Nữ 264551042 1 01 45 Ninh Thuận
3   NGÔ ÁNH HÒA 45000872 09/09/2002 Nữ 264578483 2   45 Ninh Thuận
4 107 LÊ THỊ NGỌC HUỲNH 45004100 09/04/2002 Nữ 264567643 2   45 Ninh Thuận
5 307 BÙI VÕ HÀ MY 45003071 04/06/2002 Nữ 264573078 2NT   45 Ninh Thuận
6 99 HÀ VŨ BÍCH NGA 45001788 06/04/2002 Nữ 264549974 2   45 Ninh Thuận
7 477 NGUYỄN PHẠM THU NGÂN 45001803 26/08/2002 Nữ 264578564 2   45 Ninh Thuận
8 274 TRẦN THỊ NGỌC 45003110 23/05/2001 Nữ 264566743 2NT   45 Ninh Thuận
9 376 PHÙNG THỊ MỸ QUỲNH 45000208 23/06/2002 Nữ 264541969 1   45 Ninh Thuận
10 317 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 45003230 18/01/2002 Nữ 264547326 1   45 Ninh Thuận
11 96 ĐẠO THỊ NHƯ TRANG 45003552 27/09/2002 Nữ 264533991 1 01 45 Ninh Thuận
12   ĐỔNG THỊ MAI TRINH 45002770 01/07/2002 Nữ 264550328 1 01 45 Ninh Thuận
13 44 LÊ HUỲNH XUÂN TRÚC 45001513 07/05/2001 Nữ 264556401 2   45 Ninh Thuận
14 255 KIỀU NỮ HỒNG XOAN 45002831 21/11/2002 Nữ 264550936 1 01 45 Ninh Thuận
15 935 BÙI KIM YẾN 45004594 20/07/2002 Nữ 264576479 2   45 Ninh Thuận
16 313 NẠI THỊ KIM YẾN 45000383 25/02/2002 Nữ 264582402 1 01 45 Ninh Thuận
* Tổng cộng danh sách có 16 thí sinh

 


File đính kèm: Tải file 202010/30689202010515385.xlsx
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 ngành GD Mầm non -năm 2020 (13/10/2020)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYỂN (Theo phương thức 2 - xét Học bạ) (09/09/2020)
Kết quả thi môn Năng khiếu Mầm non (Ngành GD Mầm non) năm 2020 (02/09/2020)
Thông báo về việc Thi năng khiếu Mầm non (ngành GD Mầm non) xét tuyển vào trường CĐSP Ninh Thuận - Năm 2020 (05/08/2020)
THÔNG BÁO Tuyển sinh các hệ đào tạo của trường CĐSP Ninh Thuận năm 2020 (04/05/2020)
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 - năm 2019 (03/09/2019)
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2019 (15/08/2019)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CĐ SƯ PHẠM ĐỢT 1 - năm 2019 (09/08/2019)
KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU MẦM NON (NGÀNH GD MẦM NON) NĂM 2019 (16/07/2019)
Tuyển sinh các hệ đào tạo của trường CĐSP Ninh Thuận à Lịch thi Năng khiếu Mầm non năm 2019 (25/02/2019)
12345678

Thông báo - Hội họp
Lịch công tác tuần (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)
Thông báo về việc nhập học các lớp liên thông Đại học (Liên kết với trường ĐH Đồng Tháp)
Đề án tuyển sinh hệ CĐ năm 2020 của trường CĐSP Ninh Thuận
Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo V/v Tuyển dụng viên chức của Trường CĐSP Ninh Thuận 2019-2020
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT căn bản
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 54

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft