HyperLink
Qui chế-Quy định

Chi tiết file đính kèm

Chi 
                    tiết...

      Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học. (Chi tiết file đính kèm)

 

Chi 
                    tiết...

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (Chi tiết file đính kèm)

Chi 
                    tiết...

( Theo QĐ số 160/QĐ-SGDĐT  ngày 23/03/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận)  File đính kèm

Chi 
                    tiết...

(Ban hành kèm theo Quyết định số  13 /QĐ-CDDSP, ngày 15 tháng 01 năm 2014  của Trường CĐSP Ninh Thuận)

Chi 
                    tiết...

(Ban kèm Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa học vừa làm) ( Chi tiết file đính kèm)

 

Chi 
                    tiết...

- Ban hành kèm theo Quyết định 626/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận. ( File đính kèm)

Chi 
                    tiết...

( Chi tiết file đính kèm)
 

Chi 
                    tiết...

(Bộ phận ban hành: Phòng Tổ chức - CT và công tác HSSV, chi tiết trong file đính kèm)

Chi 
                    tiết...

(Bộ phận ban hành: Phòng Tổ chức - CT và công tác HSSV, chi tiết trong file đính kèm)

Chi 
                    tiết...

Thông báo - Hội họp
Văn bản Điều hành
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 21

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Ninh Hải, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3873417 - Fax: (068) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft