HyperLink
Qui chế-Quy định

Chi tiết file đính kèm

Chi 
                    tiết...

      Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học. (Chi tiết file đính kèm)

 

Chi 
                    tiết...

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (Chi tiết file đính kèm)

Chi 
                    tiết...

( Theo QĐ số 160/QĐ-SGDĐT  ngày 23/03/2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận)  File đính kèm

Chi 
                    tiết...

(Ban hành kèm theo Quyết định số  13 /QĐ-CDDSP, ngày 15 tháng 01 năm 2014  của Trường CĐSP Ninh Thuận)

Chi 
                    tiết...

(Ban kèm Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa học vừa làm) ( Chi tiết file đính kèm)

 

Chi 
                    tiết...

- Ban hành kèm theo Quyết định 626/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận. ( File đính kèm)

Chi 
                    tiết...

( Chi tiết file đính kèm)
 

Chi 
                    tiết...

(Bộ phận ban hành: Phòng Tổ chức - CT và công tác HSSV, chi tiết trong file đính kèm)

Chi 
                    tiết...

(Bộ phận ban hành: Phòng Tổ chức - CT và công tác HSSV, chi tiết trong file đính kèm)

Chi 
                    tiết...

Thông báo - Hội họp
Lịch công tác tuần (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 19/01/2019)
Lịch công tác tuần (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo về việc nộp Hồ sơ và lịch thi Năng khiếu Mầm non - năm 2018
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ lần 1- Năm 2018
Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức - Năm 2018
Kế hoạch Thanh tra năm học 2017 - 2018
Lich học lớp liên thông ĐHSP (Toán, Tiểu học)
Kế hoạch tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 186

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft