HyperLink
Khoa-Tổ bộ môn >> Khoa Xã Hội

              Khoa Xã Hội Trường CĐSP Ninh Thuận chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, sau khi có quyết định thành lập Trường CĐSP Ninh Thuận. Theo dòng thời gian, cùng với sự phát triển của trường , Khoa Xã Hội đã và đang vững vàng hơn như một điều minh chứng cho sự chuyển mình đáng tự hào của nhà trường trong thời kỳ mới. Tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên của  khoa luôn đoàn kết, không ngừng học tập phấn đấu, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới, góp công sức, tình cảm, tâm huyết của mình vào thành công chung của nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo cho tỉnh nhà.

 
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
-Tổng số cán bộ giảng viên của khoa hiện nay gồm: 06/ 03 nữ, trong đó: 03 Ths,01 NCS, 01 trung cấp. 
- Có một Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường;
- LCĐ  có 03 chi đoàn trực thuộc.      
 
1. Trưởng khoa - Bí thư Chi bộ:
Ths, GVC. Nguyễn Thị Kim Anh – Chuyên ngành Văn học Việt Nam
 
 
2. Tổ trưởng công đoàn khoa:
Thành Thị Họa My – Nhân viên văn phòng khoa
 
3. Danh sách CBGV thuộc khoa: 
 
Stt
Họ và tên
Chức vụ
Chuyên môn
01
Nguyễn Thị Kim Anh
Trưởng khoa
Thạc sĩ Văn học
02
Phan Thị Xuân Hằng
Trợ lý khoa
Thạc sĩ Địa lý
03
Thành Thị Họa My
Thư ký khoa
Trung cấp Văn Thư
04
Nguyễn Ngọc Sơn
Giảng viên
Thạc sĩ, NCS Du lịch
05
Đặng Quang Sơn
Giảng viên
Thạc sĩ Văn học
 
 
 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
 
1. Chức năng
 
          - Khoa: Quản lý, tổ chức thực hiện các mặt hoạt động nhằm đào tạo một hay một số ngành nhất định.
 
2. Nhiệm vụ 
 
- Quản lý giảng viên và người học thuộc khoa.
- Thực hiện các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, pháp luật cho cán bộ, giảng viên, người học của khoa, bộ môn.
- Phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch của nhà trường, cấp trên trong đơn vị.
- Lập kế hoạch đào tạo các ngành do khoa đảm nhiệm, kế hoạch giảng dạy các môn học do bộ môn phụ trách trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường.
- Quản lý chương trình đào tạo của các ngành thuộc khoa; chương trình các môn học thuộc bộ môn.
- Tổ chức, quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc khoa.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; tham gia các dự án hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học với đời sống xã hội theo kế hoạch chung của nhà trường.
- Tổ chức và quản lý các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên trong khoa.
- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, các trang thiết bị, phương tiện dạy học, dụng cụ, đồ dùng thí nghiệm, thực hành để phục vụ cho các hoạt động đào tạo của đơn vị.
- Đề xuất tuyển dụng, hợp đồng, thỉnh giảng giảng viên; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa, bộ môn.
- Xem xét, đề nghị nhà trường giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa, bộ môn theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị khác, tổ chức Đảng, đoàn thể trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
 
III. NGÀNH ĐÀO TẠO
 
* Cao đẳng sư phạm chính quy gồm:  
-         Ngữ văn, Sử, Địa
 
* Cao đẳng ngoài sư phạm chính quy:
-          Tiếng Anh.
 
 

 

Thông báo - Hội họp
Lịch công tác tuần (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CĐ SƯ PHẠM ĐỢT 1 - năm 2019
Kết quả thi Năng khiếu Mầm non (Ngành GD Mầm non) Năm 2019
Thông báo thi môn Năng khiếu Mầm non (Ngành GD Mầm non)năm 2019
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT căn bản
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 162

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft